Søksmål mot Staten om gyldigheten av karanteneplikt for eiere av karanteneplikt i Sverige

Søksmål mot Staten om gyldigheten av karanteneplikt for eiere av fritidseiendom i Sverige

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig har i dag, på vegne av ca 1000 personer bosatt i Norge med fritidseiendom i Sverige, inngitt et søksmål mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet for Oslo tingrett. Søksmålet er et såkalt gruppesøksmål, med samtidig begjæring om midlertidig forføyning.

Gruppen har siden mars 2020 vært underlagt karanteneplikt ved retur etter reise med overnatting til egen fritidseiendom i Sverige. For de fleste innebærer karanteneplikten i praksis et forbud mot å overnatte på, vedlikeholde og bruke egen fritidseiendom. Dette oppleves som et sterkt inngrep i grunnleggende rettigheter, med store negative konsekvenser for den enkelte familie.

Gruppen krever at domstolene foretar en prøving av lovmessigheten av karanteneplikten, og anfører at karanteneplikten ved overnatting må settes til side som ugyldig. De sentrale anførsler i søksmålet er:

 • Karanteneplikten er ikke gitt en forsvarlig begrunnelse som tilfredsstiller lovens krav.
 • De aktuelle bestemmelsene i COVID-19-forskriften har blitt vedtatt i strid med aktuelle saksbehandlingsregler, blant annet plikten til å involvere og høre de som er særskilt berørt.
 • Karanteneplikten ved overnatting er uforholdsmessig – den er verken egnet eller nødvendig for å ivareta aktuelle smittevernhensyn, vurdert opp mot inngrepets styrke og varighet.
 • Karanteneplikten er i strid med krav til likebehandling og ikke-diskriminering, blant annet vurdert mot eiere av fritidseiendom i Norge.

Gruppen krever at det åpnes for reiser med overnatting til egen fritidseiendom i Sverige uten karanteneplikt, og anser at et påbud om bruk av egen transport sammen med et forbud mot nærkontakt i Sverige vil være et tilstrekkelig og forholdsmessig smittevernstiltak.

Gruppen representeres av advokat Lina Kliukaite Smorr og advokat Lars Marius Holm.

Advokat Lina Kliukaite Smorr og Advokat Lars Marius Holm

Kontaktinformasjon:

 • Advokat Lars Marius Holm, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tlf. 92035309
 • Advokat Lina K. Smorr, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tlf 95260580
 • Einar Rudaa (grupperepresentant), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tlf. 95276295
 • Halvor Stormoen, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tlf. 91143043
 • Jørn Grimstad, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tlf. 92884781
 • Kåre Odland, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tlf. 40218916
 • Jostein Halle, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tlf. 91665203
 • Bjarte Helgesen, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tlf. 90205978
 • Kristian Hoel Sørensen, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tlf. 92284007

Del dette innlegget

Facebook Twitter LinkedIn

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Saber más

Acepto