Viktige endringer i statsborgerloven om tilbakekall av norsk statsborgerskap

Viktige endringer i statsborgerloven om tilbakekall av norsk statsborgerskap

Har du fått forhåndsvarsel eller mottatt vedtak om tilbakekalling av ditt norske statsborgerskap? Det har kommet viktige endringer i loven som du må kjenne til.

Stortinget vedtok 3. desember 2019 endringer i statsborgerloven, som trådte i kraft 15. januar 2020. Dette er hovedpunktene i lovendringen:

  1. Alle klagesaker skal nå behandles gjennom personlig oppmøte hos Utlendingsnemnda (UNE). Det betyr at du får møte hos UNE og forklare deg muntlig om saken, før den blir avgjort.
  2. Statsborgerskap skal ikke tilbakekalles hvis det etter en helhetsvurdering vurderes som et urimelig inngrep, enten mot den det gjelder eller personens nærmeste familie.
  3. Hovedregelen er barns statsborgerskap ikke skal kunne tilbakekalles som følge av feil gjort av foreldre eller besteforeldre. Dette gjelder også personer som har blitt myndige, men som var under 18 år da de fikk norsk statsborgerskap. Det er imidlertid et begrenset unntak fra hovedregelen, som åpner for tilbakekall der den det gjelder etter en konkret vurdering ikke anses å ha sterk tilknytning til Norgeog vedkommende enkelt kan bli statsborger av et annet land.
  4. Du får dekket utgifter til advokat når saken din behandles både i Utlendingsdirektoratet (UDI) og UNE, uavhengig av din økonomiske situasjon.
  5. Dersom UNE tilbakekaller ditt statsborgerskap og du ønsker å prøve saken for domstolen, kan du få dekket advokatutgiftene dersom du oppfyller visse økonomiske vilkår.

Formålet med disse endringene er å styrke rettssikkerheten.

Vi i Advokatfirma Andersen & Bache-Wiig AS har flere advokater som er spesialister i utlendingssaker. Vi kan veilede og bistå deg i din sak. Ta kontakt.

Afi Boon
Advokatfullmektig
Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig
+47 917 21 185

Del dette innlegget

Facebook Twitter LinkedIn

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Saber más

Acepto