Begrenset samvær eller samværsnekt?

Begrenset samvær eller samværsnekt?

Barn og foreldre har rett til samvær, jfr. barnevernloven § 4-19 første ledd og barnekonvensjonen artikkel 9. Når det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse, skal fylkesnemnda og domstolene ta stilling til hvor mye samvær det skal være mellom barnet og biologisk foreldre. I spesielle saker kan det bestemmes at det ikke skal være samvær, om det er til barnets beste.

HYTTESAKEN SKAL BEHANLDES I NORGES HØYESTERETT

Hyttesaken skal behandles i Høyesterett

Høyesteretts ankeutvalg har i dag gitt samtykke til behandling av anken i den såkalte «hyttesaken», der eiere av fritidseiendom i Sverige har gått til søksmål mot staten om lovmessigheten av karanteneplikt utløst av overnatting på egen fritidseiendom.

Page 1 of 5

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Saber más

Acepto