• ADVOKATFIRMAET
  Andersen & Bache-Wiig
  Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig har bistått klienter siden 1984
 • VÅRE ADVOKATER
  ER OPPTATT AV HØY
  kvalitet og etikk i alt vi foretar oss
 • VÅR VIKTIGSTE OPPGAVE ER
  Å FREMME RETT OG HINDRE URETT
  Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne

Heidi Bache-Wiig

ADVOKAT

Heidi Bache-Wiig er seniorpartner og styremedlem i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS. Hun var også med å etablere firmaet i 1984.

Hennes spesialfelt er innenfor utlendingsrett, barn- og familierett, ektefelleskifter samt arverett og dødsboskifter. Hun har videre god erfaring fra straffesaker nasjonalt og internasjonalt. Heidi behersker tysk og engelsk.

Direkte: 23 28 33 03
Mobil: 90 12 10 75


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg
Heidi Bache-Wiig

Halvor Frihagen

Halvor Frihagen

ADVOKAT

Advokat Halvor Frihagen har arbeidet i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS siden 2001. Han er i dag partner og styremedlem.

Halvor har spesialisert seg innenfor utlendings- og flyktningrett, og kontaktes jevnlig av media om utlendingsrettslige spørsmål. Han er også norsk koordinator for ELENA (European Legal Network onAsylum). Fra 2007-2013 og igjen fra 2017 er han medlem av Advokatforeningens Lovutvalg for asyl- og utlendingsrett. Halvor jobber også med familierett, barnevernrett, arverett og straffesaker både nasjonalt og internasjonalt. Han har spesielt erfaring med barnebortføring og internasjonal privatrett på familie- og barnerettens område. Han snakker engelsk, fransk, spansk og tysk.

Direkte: 23 28 33 33
Mobil: 91 33 27 37


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg

Fredrick Andersen

ADVOKAT

Fredrick Andersen etablerte Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS i 1983 sammen med kollega Advokat Heidi Bache-Wiig. Han er nå tilknyttet firmaet som emeritus partner.

Han innehar i dag flere styreverv og er president i Norges Automobilforbund. Som president i NAF deltar han i FIA (Federation Internationale de l'Automobile) sitt Senior Executive Program på Columbia Business School i New York.

Han bistår i generell privatrett og gir bistand til små og mellomstore bedrifter. Han har særlig kompetanse på arv- og bestyrelse av private skifter. Han har også erfaring på utforming av testamenter og etablering av private beslagsforbud som gir arvelater mulighet til å styre arven etter sin død og sørge for at arven blir fritatt for kreditorbeslag fra arvingens kreditorer

Direkte: 23 28 33 00
Mobil: 90 15 34 14


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg
Fredrick Andersen

Roberto Ortega

Roberto Ortega

ABOGADO / SPANSK ADVOKAT

Roberto Ortega er partner og styreleder i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS. Han har master i business administration og er utdannet spansk advokat.

Etter å ha jobbet flere år i finansinstitusjoner i Spania begynte han som advokat Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS i 2008. Han har siden dette representert norske kunder i mer enn tusen transaksjoner i Spania. Roberto har særlig kompetanse innenfor spansk fast eiendomsrett, panterett og internasjonal arv. Han bistår med anskaffelse og overføring av eiendom i Spania (kjøp, salg, donasjon og oppløsning av sameie), kontrakter og juridiske rapporter om eiendommer, skatteplanlegging, arv Spania-Norge, etc. Roberto behersker spansk, engelsk, italiensk og norsk.

Direkte: 23 28 33 00
Mobil: 41 75 47 19


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg

Lars Marius Holm

ADVOKAT

Advokat Lars Marius Holm er advokat og partner i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS.

Han har lang og bred erfaring som advokat og tar oppdrag innenfor de fleste rettsområder. Han har særlig kompetanse på økonomisk oppgjør mellom samboere og ektefeller, arve- og skifterett, barnerett, arbeidsrett, kontraktsrett, erstatning ved formuestap, tvangsfullbyrdelse, og tvistesaker ved kjøp og salg av fast eiendom. Dessuten tar han oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat. Han snakker engelsk og spansk.

Direkte: 23 28 33 07
Mobil: 92 03 53 09


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg
Lars Marius Holm

Maria Theresia Thier

Maria Theresia Thier

ADVOKAT

Maria Theresia Thier er advokat og partner i Advokatfirmaet Andersen & Bache - Wiig.

Hun har særlig kompetanse innenfor utlendingsrett. Hun startet sin karriere ved utlendingsavsnittet i Oslo politidistrikt i 2005 og har siden rådgitt samt bistått utlendinger i UNE og i retten i mange saker. Hun har videre særlig erfaring fra strafferetten, både som forsvarer og bistandsadvokat. Hun begynte som advokatfullmektig i 2009, og arbeidet de første årene i hovedsak som forsvarer i komplekse straffesaker i hele Norge. Maria har også omfattende erfaring innenfor barnefordeling og barnevern hvor hun bistår både med rådgivning og i saker for retten og i fylkesnemnda. Maria har også arbeidet i justissekretariatene og behersker engelsk og tysk.

Direkte: 23 28 33 00
Mobil: 95 96 01 35


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg

Caroline Aastebøl

ADVOKAT

Caroline Aastebøl er advokat og partner i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS.

Aastebøl er uteksaminert fra Universitetet i Oslo, og har arbeidet som advokat/partner og advokatfullmektig i øvrige selskaper i Oslo.

Hun har særlig kompetanse innenfor barnevern og barnefordeling (familierett), samt tvistesaker knyttet til fast eiendom, både ved kjøp/salg og utleie, samt nabotvister. Hun arbeider også med arbeidsrett, der du som arbeidsgiver eller arbeidstaker har kommet i konflikt, og trenger bistand for å fremme/avvise krav.

Hun har videre særlig erfaring fra strafferetten, både som forsvarer og bistandsadvokat. Hun har omfattende prosesserfaring som prosedyreadvokat rundt om i Norge, både for tingrett, lagmannsrett og Fylkesnemnd.

Aastebøl tar juridiske oppdrag over hele landet, og ved lang reisevei for klienten, bistår hun også gjerne innledningsvis over Skypekonferanser.

Direkte: 23 28 33 00
Mobil: 95 77 66 05


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg
Caroline Aastebøl

My Vuong

My Vuong

ADVOKAT

My Vuong er advokat og partner i Advokatfirmaet Andersen & Bache - Wiig.

Vuong er uteksaminert ved Universitetet i Oslo med spesialisering innen internasjonale menneskerettigheter.

Hun arbeider hovedsakelig med barne- og familierett, barnevern, utlendingsrett og strafferett, både som forsvarer og bistandsadvokat. I tillegg tar hun oppdrag innen arbeidsrett, trygderett og arverett.

Vuong har særlig omfattende prosedyreerfaring fra fylkesnemnda og domstolene innenfor barnefordeling og barnevern, og har bistått klienter over hele landet.

I tillegg til norsk og engelsk, behersker Vuong kinesisk og vietnamesisk.

Direkte: 23 28 33 00
Mobil: 40 41 18 26


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg

Humayun Akhtar

ADVOKAT

Humayun Akhtar er advokat i Advokatfirmaet Andersen & Bache - Wiig AS.

Han ble uteksaminert fra det juridiske fakultet i Oslo i 2013. Han har særlig kompetanse innenfor utlendingsrett, strafferett og barnevernsrett. Han har tidligere arbeidet for JussBuss, Utlendingsdirektoratet (UDI) og med egen rettshjelpsvirksomhet. Humayun har videre erfaring med foreldretvister, arbeidsrettstvister og trygdesaker m.m. Humayun bistår innen de fleste rettsområder. Han behersker engelsk, urdu og punjabi.

Direkte: 23 28 33 00
Mobil: 40 04 83 21


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg
Humayun Akhtar

Lina Kliukaite Smorr

Lina Kliukaite Smorr

ADVOKAT

Lina Kliukaite Smorr er advokat i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig.

Lina ble uteksaminert fra Det juridiske fakultet i Oslo i 2011, og har tidligere vært manager og advokat i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS. Hun har særskilt kompetanse innenfor skatterett og selskapsrett, samt utlendingsrett. Lina arbeider hovedsakelig innenfor fagområdene strafferett (som forsvarer og bistandsadvokat), barnevern, foreldretvister, økonomisk oppgjør ved oppløsning av gift og ugift samliv, arverett, utlendingsrett, arbeidsrett og fast eiendom (mangler ved kjøp og salg av bolig, sameiespørsmål m.v.). Hun bistår også ved selskaps- og skatterettslige spørsmål. I tillegg til norsk, behersker Lina engelsk og litauisk.

Direkte: 23 28 33 00
Mobil: 95 26 05 80


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg

Elise Stilloff

ADVOKAT

Elise er advokat i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig. Elise har tidligere arbeidet i Justis- og beredskapsdepartementet, i Oslo fengsel, som dommerfullmektig og advokat. Hun har allsidig erfaring innenfor de fleste rettsområder.

Elise har bred prosedyreerfaring fra domstoler, Fylkesnemnder og Kontrollkommisjoner for psykisk helsevern. Hun holder gjerne foredrag. Hun har særlig kompetanse innen strafferett (både som bistandsadvokat- og forsvarer), barnevern- og barnefordelingssaker, barnebortføring, psykisk helsevern (saker for Kontrollkommisjoner), arbeidsrett og NAV-saker.

Direkte: 23 28 33 00
Mobil: 92 09 61 55


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg
Elise Stilloff

Joan Maria Planas Pons

Joan Maria Planas Pons

JURIST

Joan M. Planas er utdannet jurist fra Spania og jobber som juridisk konsulent i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig.

Han bistår i en rekke saker mellom Norge og Spania, særlig arverett. Han har tidligere arbeidet som advokat i Spania. Joan snakker spansk og katalansk og behersker norsk og engelsk godt.

Direkte: 23 28 33 00


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg

Anis Andrei Kanbar

ADVOKATFULLMEKTIG

Anis Kanbar er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Andersen & Bache - Wiig AS.

Han ble uteksaminert fra det juridiske fakultet i Oslo i 2016. Han arbeider spesielt med rettsområdene strafferett, utlendingsrett, barnevern og trygderett. Anis bistår forøvrig innen de fleste rettsområder. Han behersker engelsk og rumensk.

Direkte: 23 28 33 00
Mobil: 98 46 02 01


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg
Anis Andrei Kanbar

Vilde Amundsen Øren

Vilde Amundsen Øren

Vilde Amundsen Øren er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS.

Hun ble uteksaminert fra det juridiske fakultet i Tromsø i 2019 og har tatt valgfagene selskapsrett, bygge- og entrepriserett og utlendingsrett.

I løpet av studietiden arbeidet Vilde som saksbehandler ved rettshjelpstiltaket Jusshjelpa i Nord-Norge.

Vilde arbeider særlig med rettsområdene arbeidsrett, bygge- og entrepriserett, pengekrav, økonomisk oppgjør ved oppløsning av gift og ugift samliv, arverett og utlendingsrett.

Direkte: 23 28 33 00
Mobil: 41 09 12 94


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg

Tonje Klevenjen

ASSISTENT

Tonje Klevengen arbeider som assistent for firmaets advokater i Spania-avdelingen. Hun følger opp klienter og saker relatert til kvalitetssikring ved kjøp og salg av fast eiendom i Spania og arveskifte i Spania. Hun bistår også med bankkonto i Spania.

Tonje har en mastergrad i spansk og har tidligere jobbet innen audiovisuell oversettelse. Hun behersker i tillegg engelsk godt.

Direkte: 23 28 33 00


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg
Tonje Klevenjen

Lisa Gundersen

Lisa Gundersen

Sekretær

Lisa Gundersen er Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig sitt ansikt utad. Hun er utdannet advokatsekretær fraTreider fagskole.

Direkte: 23 28 33 00


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg

Zerian Ghafour

Zerian Ghafour studerer kriminologi og er sekretær hos Advokatfirmæt Andersen & Bache-Wiig.

Direkte: 23 28 33 00


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg
Lisa Gundersen

Mojgan Zarandi

Mojgan Zarandi

Regnskapsfører

Mojgan Zarandi er firmaets regnskapsfører, hun har en Bachelor i bedriftsøkonomi.

Direkte: 23 28 33 15


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg

Arbeidsrett

Andersen & Bache-Wiig har lang erfaring med tvisteløsning og annen bistand i arbeidslivet.

Arve- & skifterett

Flere av våre advokater har høy kompetanse på og bred erfaring med arverettslige spørsmål.

Avtale & kontraktsrett

Vi yter bistand ifm. opprettelse av nye kontrakter, tolkning og opphør av inngåtte kontrakter, og ved kontraktsmislighold.

Barne- og familierett

Andersen & Bache-Wiig yter bistand i alle saker innenfor barnerettens område, herunder i saker om foreldreansvar, daglig omsorg, og samvær, og i farskapssaker.

Barnevernsrett

Flere av våre advokater har omfattende erfaring med å bistå klienter i barnevernssaker både på et tidlig stadium og i saker for fylkesnemndene og domstolene.

Erstatningsrett

Våre advokater bistår også i saker om personskader og tingskader.

Fast eiendoms rettsforhold

Andersen & Bache-Wiig har lang erfaring med eiendomsrettslige saksforhold, og yter et bredt spekter av advokatbistand.

Naborett

Andersen & Bache-Wiig yter bistand i alle saker av naborettslig art, der naboers interesser kolliderer og/eller må avstemmes.

Selskapsrett

Andersen & Bache-Wiig har lang erfaring med selskapsrettslige spørsmål.

Spansk eiendoms- og arverett

Vi har en egen seksjon på kontoret som er spesialisert med tanke på forhold som angår Spansk lov.

Strafferett

I saker som rammes av sedelighetsbestemmelsene i straffeloven, herunder voldtekt og seksuelle overgrep mot barn og mindreårige, har fornærmede rett til å få oppnevnt bistandsadvokat etter begjæring til retten.

Trygderett

Vi hjelper deg med å fremme krav om alle typer trygdeytelser etter folketrygdloven.

Utlendingsrett

Vi er et av Norges største advokatfirmaer innen utlendingsrett, og har bred kompetanse på asyl- og flyktningrett, familieinnvandring, arbeidstillatelser, utvisning, tilbakekall, besøksvisum og statsborgerskap.

Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd

Andersen & Bache-Wiig har høy kompetanse på økonomiske oppgjør etter samlivsbrudd mellom både samboere og ektefeller, og bistår med tvisteløsning både i og utenfor domstolsapparatet.

Løs problemet ditt i dag

Spesialiserte advokater i hvert fag. Snakk med en spesialist.

Vi finner løsninger

Vår viktigste oppgave er å fremme rett og hindre urett. Våre spesialiserte advokater vil studere saken din på en helt personlig måte.

Arbeidstakere får dekket sine lønnskrav

Norsk

Arbeidstakere får dekket sine lønnskrav

Arbeidsgiveren nektet å utbetale overtidslønn, og ga medarbeiderne avskjed på dagen da de protesterte. Advokat Lina K. Smorr i Advokatfirma Andersen & Bache-Wiig AS tok saken og begjærte arbeidsgiver konkurs. Begjæringen ble tatt til følge og arbeidstakerne kan nå fa dekket store deler av lønnskravene sine fra NAV Lønnsgaranti.

Les mer...
Kontakt oss

Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne

Kontakt oss på telefon eller e-post, og en av våre advokater vil gjennomgå saken din sammen med deg.

KONTAKT OSS