Sarah-Helmine Stokke

Sarah-Helmine Stokke

ADVOKATFULLMEKTIG

Kompetanseområder – spisskompetanse

Sarah-Helmine arbeider i hovedsak med arbeidsrett, erstatningsrett, kontraktsrett, økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd, strafferett (bistandsadvokat og forsvarer), utlendingsrett, barnelov- og barnevernssaker.

Bakgrunn og erfaring

Sarah-Helmine ble uteksaminert fra Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen i 2021. Hun har erfaring fra ulike advokatfirmaer som trainee under studiene. Høsten 2020 skrev hun masteroppgave om Den europeiske menneskerettskonvensjonen i møte med klimaendringene ved Senter for klima- og energiomstilling i Bergen. Våren 2021 var hun på utveksling i Valencia hvor hun blant annet tok arbeidsrett og internasjonal miljørett som valgfag. Som advokatfullmektig i Andersen & Bache-Wiig har Sarah-Helmine bistått i en rekke saker, herunder prosedert i flere straffesaker og sivile saker for retten.

Sarah-Helmine Stokke
Advokatfullmektig
Språk: engelsk, spansk
Telefon: +47 976 85 173
E-post: stokke@abwiig.no


Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak