Maria Theresia Thier

Maria Theresia Thier

ADVOKAT

Kompetanseområder – spisskompetanse

Thier arbeider i hovedsak med strafferett (bistandsadvokat og forsvarer), barnelov- og barnevernssaker, utlendingsrett og andre saker som faller inn under rettshjelpsordningen.

Bakgrunn og erfaring

Thier har bakgrunn fra utlendingsavsnittet i politiet og har siden 2005 arbeidet med utlendingsrett. Hun har også omfattende rådgivning og prosedyreerfaring i straffesaker og saker etter barne- og barnevernlov. Advokat Thier er også styreleder hos Andersen & Bache-Wiig.

Maria Theresia Thier
Advokat / Partner / Styreleder
Språk: engelsk, tysk
Telefon: +47 959 60 135
E-post: thier@abwiig.no


Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak