Lina Kliukaite Smorr

Lina Kliukaite Smorr

ADVOKAT

Kompetanseområder – spisskompetanse

Lina er leder av vår arbeidsrettsavdeling og bistår både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. I tillegg arbeider hun med personskadesaker, herunder yrkesskade- og pasientskadesaker, barnelov- og barnevernssaker, familierett, kontraktsrett og fast eiendomsrett. Lina påtar seg også forsvarer- og bistandsadvokatoppdrag, særlig knyttet til økonomisk kriminalitet.

Bakgrunn og erfaring

Lina har bred erfaring med forhandlinger, tvisteløsning og prosedyre, og har prosedert store saker for domstolene. Hun har dessuten erfaring med internasjonal rett, herunder EØS-rett og menneskerettigheter, som kan være aktuelle på tvers av rettsområder og fagfelt.

Lina har arbeidet i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS siden 2018. Før det arbeidet hun med internasjonal skatterett og tvistesaker i Advokatfirmaet PWC hvor hun var manager.

Lina Kliukaite Smorr
Advokat / Partner
Språk: engelsk, litauisk
Telefon: +47 952 60 580
E-post: smorr@abwiig.no


Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak