Lars Marius Holm

Lars Marius Holm

ADVOKAT

Kompetanseområder – spisskompetanse

Advokat Holm har særlig kompetanse på økonomiske oppgjør mellom ektefeller og samboere, arve- og skifterett, barnerett, arbeidsrett, kontraktsrett, selskapsrett, erstatning ved formuestap, tvangsfullbyrdelse, og tvistesaker ved kjøp og salg av fast eiendom. Dessuten tar han oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat.

Bakgrunn og erfaring

Holm har lang og bred erfaring som advokat og tar oppdrag innenfor de fleste rettsområder.

Lars Marius Holm
Advokat / Partner
Språk: engelsk, spansk
Telefon: +47 920 35 309
E-post: holm@abwiig.no


Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak