Kristina Dirdal

Kristina Dirdal

ADVOKAT

Kompetanseområder – spisskompetanse

Kristina arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, på både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Hun har også mange straffesaker. Som forsvarer arbeider hun blant annet med saker knyttet til økonomisk kriminalitet. Som bistandsadvokat har Kristina bistått mange barn og ungdom i avhør på Barnehuset, i saker om seksuelle overgrep og vold i nær relasjon.

Kristina påtar seg ellers saker innenfor de fleste rettsområder, bl.a. saker om personskadeerstatning, herunder yrkesskade- og pasientskadesaker, straffegjennomføring, barnelov- og barnevern, utlendings- og trygderett, kontraktsrett og naborett.

Bakgrunn og erfaring

Kristina har arbeidet i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig siden 2020 og har prosedyreerfaring fra domstolene. Hun ble uteksaminert fra det juridiske fakultetet i Oslo samme år. I løpet av studietiden arbeidet hun som saksbehandler innen straffegjennomføringsrett ved rettshjelptiltaket Jussbuss. Hun var i den forbindelse Jussbuss’ representant i Advokatforeningens isolasjonsgruppe. Kristina har spesialisering innen strafferett, og har i tillegg tatt valgfagene Internasjonal humanitærrett og Menneskerettigheter og terrorisme.

I dag innehar hun også styreverv.

Kristina Dirdal
Advokat
Språk: engelsk
Telefon: +47 936 60 742
E-post: dirdal@abwiig.no


Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak