Ieva Jægtnes

Ieva Jægtnes

SEKRETÆR

Kompetanseområder – spisskompetanse

Ieva samarbeider med våre advokater i forskjellige rettsområder.

Bakgrunn og erfaring

Utdannet advokatsekretær fra Treider fagskole.
Møtefullmektig i Forliksrådet for valgperioden 2021- 2024 for Tønsberg kommune.

Ieva Jægtnes
Sekretær
Språk: engelsk, litauisk
Telefon: +47 940 19 121
E-post: ieva@abwiig.no


Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak