Heidi Bache-Wiig

Heidi Bache-Wiig

ADVOKAT

Heidi etablerte Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS i 1984 sammen med kollega advokat Fredrick Andersen.

Kompetanseområder – spisskompetanse

Hennes spesialfelt er innenfor utlendingsrett, barn- og familierett, ektefelleskifter samt arverett og dødsboskifter. Hun har videre god erfaring fra straffesaker nasjonalt og internasjonalt.

Bakgrunn og erfaring

Heidi har lang erfaring med å bistå klienter i utlendingsrett, barn- og familierett, arverett og strafferett.

 
Heidi Bache-Wiig
Advokat
Språk: engelsk, tysk
Telefon: +47 901 21 075
E-post: hbw@abwiig.no

Direkte: +47 23 28 33 03
Mobil: +47 90 12 10 75


Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak