Heidi Bache-Wiig

Heidi Bache-Wiig

PARTNER EMERITUS

Heidi etablerte Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS i 1984 sammen med kollega advokat Fredrick Andersen.

Kompetanseområder – spisskompetanse

Heidi jobbet innenfor utlendingsrett, barn- og familierett, ektefelleskifter samt arverett og dødsboskifter. Hun har videre god erfaring fra straffesaker nasjonalt og internasjonalt.

Bakgrunn og erfaring

Heidi har hatt lang erfaring med å bistå klienter i utlendingsrett, barn- og familierett, arverett og strafferett.

Heidi Bache-Wiig
Partner Emeritus
Språk: engelsk, tysk
Telefon: +47 23 28 33 00
E-post: post@abwiig.no


Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak