Fredrick Andersen

Fredrick Andersen

ADVOKAT

Fredrick etablerte Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS i 1984 sammen med kollega advokat Heidi Bache-Wiig.

Kompetanseområder – spisskompetanse

Fredrick bistår i generell privatrett og utlendingsrett. Han gir også bistand til små og mellomstore bedrifter. Han har særlig kompetanse på arverett og bestyrelse av private skifter. Han har også erfaring på utforming av testamenter og etablering av private beslagsforbud som gir arvelater mulighet til å styre arven etter sin død og sørge for at arven blir fritatt for kreditorbeslag fra arvingens kreditorer.

Bakgrunn og erfaring

Fredrick har sittet i 11 år i Norges Automobilforbunds (NAF) hovedstyre hvorav de siste 6 år som president/styreleder. Som president i NAF har han deltatt i FIA (Federation Internationale de l’Automobile) sitt Senior Executive Program på Columbia Business School i New York. Han sitter nå som styreleder i Motorsport Norge som ble stiftet 11. februar 2022.

Fredrick Andersen
Advokat
Språk: Engelsk
Telefon: +47 901 53 414
E-post: andersen@abwiig.no


Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak