Elise Stilloff

Elise Stilloff

ADVOKAT

Kompetanseområder – spisskompetanse

Elise arbeider i hovedsak med: Strafferett (bistandsadvokat og forsvarer), arbeidsrett, barnelov- og barnevernssaker og saker etter lov om psykisk helsevern.

Bakgrunn og erfaring

Hun har tidligere jobbet i Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo fengsel og som dommerfullmektig.

Verv

– Fast bistandsadvokat ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.
– Varamedlem i Statens Helsepersonellnemnd
– Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen

Elise Stilloff
Advokat / Partner / Styremedlem
Språk: engelsk
Telefon: +47 920 96 155
E-post: stilloff@abwiig.no


Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak