Caroline Aastebøl

Caroline Aastebøl

ADVOKAT/DAGLIG LEDER

Kompetanseområder – spisskompetanse

Caroline arbeider i hovedsak med:

• Barnelovsaker (barnefordeling ved tvist mellom foreldre)
• Barnevernsrett (for private parter/barn og foreldre i fylkesnemnda og domstoler)
• Strafferett (bistandsadvokat og forsvarer)
• Tvistesaker ad fast eiendom (bolig-/eierskiftetvister, nabotvister, husleietvister)

Bakgrunn og erfaring

Aastebøl er uteksaminert fra Universitetet i Oslo, og har arbeidet som advokat og partner i øvrige selskaper i Oslo fra 2010. Hun har omfattende erfaring som prosedyreadvokat rundt om i Norge, både for tingrett, lagmannsrett og Fylkesnemnd.

Caroline Aastebøl
Advokat / Partner / Daglig leder
Språk: engelsk, svensk, dansk
Telefon: +47 957 76 605
E-post: ca@abwiig.no


Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak