Anne Marie Sundby

Anne Marie Sundby

ADVOKAT

Kompetanseområder – spisskompetanse

Anne Marie tar oppdrag innenfor de fleste rettsområder, men arbeider hovedsakelig med barnelov- og barnevernssaker, økonomisk oppgjør mellom ektefeller og samboere, arbeidsrett, utlendingsrett, kontraktsrett, erstatningsrett og strafferett, både som forsvarer og bistandsadvokat.

Bakgrunn og erfaring

Anne Marie ble uteksaminert fra Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen i 2021. I løpet av studietiden arbeidet hun som saksbehandler innen familierett hos JURK, som saksbehandler hos Gatejuristen, og hun hadde traineeopphold hos flere advokatfirmaer. Våren 2021 skrev hun masteroppgave innenfor strafferett, med fokus på omsorgspersoners straffansvar for medvirkning ved utilstrekkelig motvirkningshandling. Hun har i tillegg tatt valgfagene barnerett, utlendingsrett og trygderett. Som advokat i Andersen & Bache-Wiig har Anne Marie allerede omfattende prosedyreerfaring, både for fylkesnemnda, tingretten og lagmannsretten.

Anne Marie Sundby
Advokat
Språk: engelsk
Telefon: +47 954 92 101
E-post: sundby@abwiig.no


Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak