Anis Andrei Kanbar

Anis Andrei Kanbar

ADVOKAT

Kompetanseområder – spisskompetanse

Anis har spesialisert seg innenfor strafferett. Han har særlig kompetanse innenfor faget, både som forsvarer og bistandsadvokat, hvor han også har bistått i større profilerte straffesaker. Anis kan også tilby bistand ved erstatning etter strafforfølgning, hvor personer er utsatt for urettmessige inngrep/pågripelser av politiet. Anis tilbyr bistand over hele landet, både ved fysisk oppmøte og gjennom videokonferanse. Han kan tilby bistand også på engelsk eller rumensk, eventuelt andre språk ved bruk av tolk.

Videre har han kompetanse innenfor utlendingsrett, barnevern og barnefordelingssaker. Anis har bred prosedyreerfaring innenfor sine fagfelt, særlig strafferett. Anis bistår forøvrig innen de fleste rettsområder.

Bakgrunn og erfaring

Anis er uteksaminert fra det juridiske fakultet i Oslo. Etter studiene startet han hos Andersen & Bache-Wiig, hvor han i hovedsak har jobbet med strafferett. Han er for tiden partner i firmaet, samt leder forsvareravdelingen i Andersen & Bache-Wiig.

Anis Andrei Kanbar
Advokat / Partner / Styremedlem
Språk: engelsk, rumensk
Telefon: +47 984 60 201
E-post: kanbar@abwiig.no


Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak