Afi Boon

Afi Boon

ADVOKAT

Kompetanseområder – spisskompetanse

Boon arbeider i hovedsak med arbeidsrett, erstatningsrett, barnelov- og barnevernssaker, utlendingsrett, strafferett (bistandsadvokat og forsvarer), husleiesaker, pengekrav, saker etter lov om psykisk helsevern, og tvistesaker ved kjøp og salg av fast eiendom.

Bakgrunn og erfaring

Boon har tidligere jobbet i Oslo fengsel, Politiets utlendingsenhet og som advokatfullmektig hos Humlen Advokater.

Verv
– Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen

Afi Boon
Advokat
Språk: engelsk, somali
Telefon: +47 917 21 185
E-post: boon@abwiig.no


Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak