Heidi Bache-Wiig

ADVOKAT

Heidi Bache-Wiig er seniorpartner og styremedlem i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS. Hun var også med å etablere firmaet i 1984.

Hennes spesialfelt er innenfor utlendingsrett, barn- og familierett, ektefelleskifter samt arverett og dødsboskifter. Hun har videre god erfaring fra straffesaker nasjonalt og internasjonalt. Heidi behersker tysk og engelsk.

Direkte: +47 23 28 33 03
Mobil: +47 90 12 10 75


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg
Heidi Bache-Wiig

Halvor Frihagen

Halvor Frihagen

ADVOKAT

Advokat Halvor Frihagen har arbeidet i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS siden 2001. Han er i dag partner og styremedlem.

Halvor har spesialisert seg innenfor utlendings- og flyktningrett, og kontaktes jevnlig av media om utlendingsrettslige spørsmål. Han er også norsk koordinator for ELENA (European Legal Network on Asylum). Fra 2007-2013 og igjen fra 2017 er han medlem av Advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett. Halvor jobber også med familierett, barnevernrett, arverett og straffesaker både nasjonalt og internasjonalt. Han har spesielt erfaring med barnebortføring og internasjonal privatrett på familie- og barnerettens område. Han snakker engelsk, fransk, spansk og tysk.

Direkte: +47 23 28 33 33
Mobil: +47 91 33 27 37


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg

Fredrick Andersen

ADVOKAT

Fredrick Andersen etablerte Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS i 1984 sammen med kollega advokat Heidi Bache-Wiig. Han er nå tilknyttet firmaet som emeritus partner.

Han innehar i dag flere styreverv og er president i Norges Automobilforbund. Som president i NAF deltar han i FIA (Federation Internationale de l'Automobile) sitt Senior Executive Program på Columbia Business School i New York.

Han bistår i generell privatrett og gir bistand til små og mellomstore bedrifter. Han har særlig kompetanse på arverett og bestyrelse av private skifter. Han har også erfaring på utforming av testamenter og etablering av private beslagsforbud som gir arvelater mulighet til å styre arven etter sin død og sørge for at arven blir fritatt for kreditorbeslag fra arvingens kreditorer.

Direkte: +47 23 28 33 00
Mobil: +47 90 15 34 14


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg
Fredrick Andersen

Roberto Ortega

Roberto Ortega

ABOGADO / SPANSK ADVOKAT

Roberto Ortega er partner og styreleder i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS. Han har en master i business administration og er utdannet spansk advokat.

Etter å ha jobbet flere år i finansinstitusjoner i Spania begynte han som advokat i Norge i 2008. Roberto har særlig kompetanse innenfor spansk fast eiendomsrett, panterett og internasjonal arverett. Han bistår blant annet med anskaffelse og overføring av eiendom i Spania (kjøp, salg, arv, donasjon, oppløsning av sameie m.m.), kontrakter og juridiske rapporter vedr. eiendommer, skatteplanlegging, arv Spania-Norge og selskapsstrukturer. Roberto behersker spansk, engelsk, italiensk og norsk.

Direkte: +47 23 28 33 00


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg

Lars Marius Holm

ADVOKAT

Advokat Lars Marius Holm er advokat og partner i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS.

Han har lang og bred erfaring som advokat og tar oppdrag innenfor de fleste rettsområder. Han har særlig kompetanse på økonomiske oppgjør mellom ektefeller og samboere, arve- og skifterett, barnerett, arbeidsrett, kontraktsrett, selskapsrett, erstatning ved formuestap, tvangsfullbyrdelse, og tvistesaker ved kjøp og salg av fast eiendom. Dessuten tar han oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat. Han snakker engelsk og spansk.

Direkte: +47 23 28 33 07
Mobil: +47 92 03 53 09


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg
Lars Marius Holm

Maria Theresia Thier

Maria Theresia Thier

ADVOKAT

Maria Theresia Thier er advokat og partner i Advokatfirmaet Andersen & Bache - Wiig.

Hun har særlig kompetanse innenfor utlendingsrett. Hun startet sin karriere ved utlendingsavsnittet i Oslo politidistrikt i 2005 og har siden rådgitt samt bistått utlendinger i UNE og i retten i mange saker. Hun har videre særlig erfaring fra strafferetten, både som forsvarer og bistandsadvokat. Hun begynte som advokatfullmektig i 2009, og arbeidet de første årene i hovedsak som forsvarer i komplekse straffesaker i hele Norge. Maria har også omfattende erfaring innenfor barnefordeling og barnevern hvor hun bistår både med rådgivning og i saker for retten og i fylkesnemnda. Maria har også arbeidet i justissekretariatene og behersker engelsk og tysk.

Direkte: +47 23 28 33 00
Mobil: +47 95 96 01 35


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg

Caroline Aastebøl

ADVOKAT

Caroline Aastebøl er advokat og partner i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS.

Aastebøl er uteksaminert fra Universitetet i Oslo, og har arbeidet som advokat/partner og advokatfullmektig i øvrige selskaper i Oslo.

Hun har særlig kompetanse innenfor barnevern og barnefordeling (familierett), samt tvistesaker knyttet til fast eiendom, både ved kjøp/salg og utleie, samt nabotvister. Hun arbeider også med arbeidsrett, der du som arbeidsgiver eller arbeidstaker har kommet i konflikt, og trenger bistand for å fremme/avvise krav.

Hun har videre særlig erfaring fra strafferetten, både som forsvarer og bistandsadvokat. Hun har omfattende prosesserfaring som prosedyreadvokat rundt om i Norge, både for tingrett, lagmannsrett og Fylkesnemnd.

Aastebøl tar juridiske oppdrag over hele landet, og ved lang reisevei for klienten, bistår hun også gjerne innledningsvis over Skypekonferanser.

Direkte: +47 23 28 33 00
Mobil: +47 95 77 66 05


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg
Caroline Aastebøl

My Vuong

My Vuong

ADVOKAT

My Vuong er advokat og partner i Advokatfirmaet Andersen & Bache - Wiig.

Vuong er uteksaminert ved Universitetet i Oslo med spesialisering innen internasjonale menneskerettigheter.

Hun arbeider hovedsakelig med barne- og familierett, barnevern, utlendingsrett og strafferett, både som forsvarer og bistandsadvokat. I tillegg tar hun oppdrag innen arbeidsrett, trygderett og arverett.

Vuong har særlig omfattende prosedyreerfaring fra fylkesnemnda og domstolene innenfor barnefordeling og barnevern, og har bistått klienter over hele landet.

I tillegg til norsk og engelsk, behersker Vuong kinesisk og vietnamesisk.

Direkte: +47 23 28 33 00
Mobil: +47 40 41 18 26


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg

Humayun Akhtar

ADVOKAT

Humayun Akhtar er advokat i Advokatfirmaet Andersen & Bache - Wiig AS.

Han ble uteksaminert fra det juridiske fakultet i Oslo i 2013. Han har særlig kompetanse innenfor utlendingsrett, strafferett og barnevernsrett. Han har tidligere arbeidet for JussBuss, Utlendingsdirektoratet (UDI) og med egen rettshjelpsvirksomhet. Humayun har videre erfaring med foreldretvister, arbeidsrettstvister og trygdesaker m.m. Humayun bistår innen de fleste rettsområder. Han behersker engelsk, urdu og punjabi.

Direkte: +47 23 28 33 00
Mobil: +47 40 04 83 21


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg
Humayun Akhtar

Lina Kliukaite Smorr

Lina Kliukaite Smorr

ADVOKAT

Lina Kliukaite Smorr er advokat i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig.

Lina ble uteksaminert fra Det juridiske fakultet i Oslo i 2011, og har tidligere vært manager og advokat i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS. Hun har særskilt kompetanse innenfor skatterett og selskapsrett, samt utlendingsrett. Lina arbeider hovedsakelig innenfor fagområdene strafferett (som forsvarer og bistandsadvokat), barnevern, foreldretvister, økonomisk oppgjør ved oppløsning av gift og ugift samliv, arverett, utlendingsrett, arbeidsrett og fast eiendom (mangler ved kjøp og salg av bolig, sameiespørsmål m.v.). Hun bistår også ved selskaps- og skatterettslige spørsmål. I tillegg til norsk, behersker Lina engelsk og litauisk.

Direkte: +47 23 28 33 00
Mobil: +47 95 26 05 80


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg

Elise Stilloff

ADVOKAT

Elise er advokat i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig.

Elise har tidligere arbeidet i Justis- og beredskapsdepartementet, i Oslo fengsel, som dommerfullmektig og advokat. Hun har allsidig erfaring innenfor de fleste rettsområder.

Elise har bred prosedyreerfaring fra domstoler, Fylkesnemnder og Kontrollkommisjoner for psykisk helsevern. Hun holder gjerne foredrag. Hun har særlig kompetanse innen strafferett (både som bistandsadvokat og forsvarer), barnevern- og barnefordelingssaker, barnebortføring, psykisk helsevern (saker for Kontrollkommisjoner), arbeidsrett og NAV-saker.

Elise er fast bistandsadvokat ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Direkte: +47 23 28 33 00
Mobil: +47 92 09 61 55


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg
Elise Stilloff

Anis Andrei Kanbar

Anis Andrei Kanbar

ADVOKAT

Anis Kanbar er advokat hos Advokatfirmaet Andersen & Bache - Wiig AS.

Anis er uteksaminert fra det juridiske fakultet i Oslo. Han har særlig kompetanse innenfor strafferett, både som forsvarer og bistandsadvokat, hvor han har bistått i større straffesaker. Videre har han kompetanse innenfor utlendingsrett, barnevern og barnefordelingssaker. Anis har bred prosedyreerfaring innenfor sine fagfelt. Anis bistår forøvrig innen de fleste rettsområder. Han behersker engelsk og rumensk.

Direkte: +47 23 28 33 00
Mobil: +47 98 46 02 01


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg

Afi Boon

Advokat

Afi Boon er Advokat i Advokatfirmaet Andersen & Bache – Wiig AS.

Boon ble uteksaminert ved Universitet i Bergen i 2016, med spesialisering i arbeidsrett. Han har særlig kompetanse innenfor utlendingsrett, menneskerettigheter og barnevern. Han arbeider også med strafferett, fengselsrett, helse- og sosialrett, avtale- og kontraktsrett med mer.

Boon har tidligere arbeidet som førstekonsulent i Politiets utlendingsenhet ved Seksjon for Utvisning og Dublin, og ved Juridisk avdeling. Videre har han arbeidet som advokatfullmektig i Humlen Advokater fra 2017 til 2018.

Boon har engasjert seg i frivillig arbeid og blant annet vært leder for Somalisk Studentforening.

Boon snakker somali, engelsk og norsk.

Direkte: 23 28 33 00
Mobil: +47 91 72 11 85


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg
Afi Boon

Joan Maria Planas Pons

Joan Maria Planas Pons

JURIST

Joan M. Planas er utdannet spansk advokat og jobber for Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS. Han ble uteksaminert ved Universitetet i Barcelona i 2011 og har jobbet med spansk rett siden da.

Planas bistår i en rekke saker mellom Norge og Spania og har spesialisert seg i kjøp, salg av eiendom og særlig i arverett med tilknytting til Norge-Spania forhold. I tillegg tar han oppdrag innen arveplanlegging, gaveoverføringer og opprettelse av testament for eiendom i Spania. Planas behersker norsk, engelsk, spansk og katalansk.

Direkte: +47 23 28 33 08


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg

Kristina Dirdal

ADVOKATFULLMEKTIG

Kristina ble uteksaminert fra det juridiske fakultetet i Oslo i 2020. Hun har spesialisering innen strafferett, og har i tillegg tatt valgfagene Internasjonal humanitærrett og Menneskerettigheter og terrorisme. I løpet av studietiden arbeidet hun som saksbehandler innen straffegjennomføringsrett ved rettshjelpstiltaket Jussbuss. Kristina bistår særlig med saker innenfor arbeidsrett og strafferett.

Mobil: +47 93 66 07 42


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg
Kristina Dirdal

Anne Marie Sundby

Anne Marie Sundby

ADVOKATFULLMEKTIG

Anne Marie Sundby er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS. Anne Marie ble uteksaminert fra Det juridiske fakultetet i Bergen i 2021. Hun har spesialisering innen strafferett, og har i tillegg tatt valgfagene barnerett, utlendingsrett og trygderett. I løpet av studietiden arbeidet hun som saksbehandler innen familierett ved rettshjelpstiltaket JURK, som saksbehandler hos Gatejuristen, og har hatt traineeopphold hos flere advokatfirmaer. Anne Marie tar oppdrag innenfor de fleste rettsområder, men arbeider særlig innenfor fagområdene barnevern, foreldretvister, økonomisk oppgjør mellom ektefeller og samboere, kontraktsrett, arve- og skifterett. Hun tar også oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat.

Direkte: +47 23 28 33 00
Mobil: +47 95 49 21 01


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg

Sarah-Helmine Stokke

ADVOKATFULLMEKTIG

Sarah-Helmine Stokke er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS. Hun ble uteksaminert fra Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen i 2021. Våren 2021 var hun på utveksling i Valencia hvor hun blant annet tok arbeidsrett og internasjonal miljørett som valgfag. Høsten 2020 skrev hun masteroppgave om Den europeiske menneskerettskonvensjon i møte med klimaendringene ved Senter for klima- og energiomstilling i Bergen. Videre har hun vært trainee i ulike advokatfirmaer gjennom studiene. Sarah-Helmine tar oppdrag innenfor de fleste rettsområder, men arbeider særlig innenfor fagområdene barnevern, utlendingsrett, arbeidsrett, foreldretvister og strafferett, både som forsvarer og bistandsadvokat. I tillegg til norsk behersker Sarah-Helmine spansk og engelsk.

Direkte: +47 23 28 33 00
Mobil: +47 97 68 51 73


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg
Sarah-Helmine Stokke

Lisa Gundersen

Lisa Gundersen

Sekretær

Lisa Gundersen er Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig sitt ansikt utad. Hun er utdannet advokatsekretær fraTreider fagskole.

Direkte: +47 23 28 33 00


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg

Mojgan Zarandi

Regnskapsfører

Mojgan Zarandi er firmaets regnskapsfører, hun har en bachelor i bedriftsøkonomi.

Direkte: +47 23 28 33 15


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg
Mojgan Zarandi

Ieva Jægtnes

Ieva Jægtnes

Sekretær

Hun samarbeider med våre advokater i forskjellige rettsområder. Hun behersker norsk, engelsk og litauisk.

Direkte: +47 94 01 91 21


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Kontakt oss
Følg meg