Utlendingsrett


Kompetanse

Utlendingsrett

Vi er et av Norges største advokatfirmaer innen utlendingsrett, og har bred kompetanse på asyl- og flyktningrett, familieinnvandring, arbeidstillatelser, utvisning, tilbakekall, besøksvisum og statsborgerskap.

Vi bistår:

  • Personer som søker asyl
  • Personer som ønsker oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
  • Personer som ønsker permanent opphold i Norge
  • Personer som varsles om utvisning
  • Personer som varsles om tilbakekall av tillatelse
  • Personer som ønsker norsk statsborgerskap
  • Personer som ønsker å besøke Norge for kortere eller lengre tid
  • Små og mellomstore bedrifter som ønsker å ansette eller hente inn utenlandsk arbeidskraft
Utlendingsrett
Utlendingsrett Kompetanse

Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak