Utlendingsrett


Kompetanse

Utlendingsrett

Regelverket innenfor utlendingsretten er komplisert, og kontakten med UDI og UNE kan være vanskelig, både fordi det er vanskelig å nå frem på telefon og fordi utlendingsretten har mange spesielle ord og uttrykk. Ofte har saker innenfor utlendingsretten stor betydning for den enkelte, og utfallet kan være avgjørende for om man får beskyttelse, eller om man får leve sammen med de man er gladest i. Derfor kan det i mange saker være viktig med bistand fra advokater som er spesialister på området og som til enhver tid er oppdatert på rettstilstanden på området. Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig har vært et av landets ledende advokatfirmaer innen utlendingsretten i flere tiår, og har kompetansen som kreves for best mulig resultat når man kjemper mot myndighetene.
Utlendingsrett omhandler rettighetene og pliktene til utlendinger som kommer til Norge, enten det er på kort besøk eller man ønsker å bosette seg her. Vi har stor kompetanse og erfaring på ulike typer oppholdstillatelser, for eksempel på grunnlag av beskyttelse fra forfølgelse og familiegjenforening, men også ulike typer arbeidstillatelse. Når man har fått lovlig opphold i Norge får man flere rettigheter og plikter. Vi bistår klienter både med å søke om opphold i Norge og med å forlenge eller endre oppholdstillatelsen, eksempelvis fra midlertidig til permanent opphold.
Utlendingsretten har også regler om når en person kan blir utvist fra landet. Ofte kommer et utvisningsvedtak etter at man er domfelt i en straffesak, men også i andre tilfeller kan det fattes vedtak om utvisning. Ettersom vi er spesialister på både strafferett og utlendingsrett kan vi tilby bistand i alle ledd av saken.

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig bistår blant annet

  • Personer som søker asyl og beskyttelse i Norge
  • Personer som ønsker oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
  • Personer som ønsker permanent opphold i Norge
  • Personer som varsles om utvisning eller bortvisning
  • Personer som varsles om tilbakekall av tillatelse
  • Personer som ønsker norsk statsborgerskap
  • Personer som ønsker å besøke Norge for kortere eller lengre tid
  • Små og mellomstore bedrifter som ønsker å ansette eller hente inn utenlandsk arbeidskraft

Vi bistår klienter i alle faser av saken, både overfor Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE), og bistår også om et negativt vedtak skal prøves for domstolene.

Vår avdeling for utlendingsrett står klar til å bistå deg på en rekke språk som eksempelvis punjabi, urdu, vietnamesisk, somalisk, rumensk, litauisk, norsk, engelsk, tysk, fransk og spansk. Vi har selvfølgelig også mulighet til å bruke tolk.

I noen typer utlendingssaker kan du få fri rettshjelp, slik at du bare betaler en egenandel, eller ikke betaler for advokatbistanden i det hele tatt. Våre advokater kan vurdere om din sak er en av disse. Dersom du har innboforsikring når du får et endelig avslag fra UNE, kan advokatbistand i noen tilfeller også dekkes av innboforsikringen.

Våre advokater påtar seg oppdrag innenfor utlendingsrett over hele landet. Kontakt oss gjerne i dag for en vurdering av din sak.

Avedlingsleder for utlendingsrett er advokat Halvor Frihagen.

Utlendingsrett
Utlendingsrett Kompetanse

Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak