Tvisteløsning og prosedyre


Kompetanse

Tvisteløsning og prosedyre

Vår avdeling for tvisteløsning og prosedyre har bred erfaring med kompliserte og store prosessoppdrag for domstolene.

Vi har bistått og bistår stadig en stor gruppe sjåfører mot sin tidligere arbeidsgiver i den såkalte Vlantana-saken, grupper av studenter mot studieinstitusjoner, eiere av fritidseiendom i Sverige i den såkalte «hyttesaken», og andre klient- og interessegrupper i rettslige konflikter med staten eller institusjoner. Sakene reiser ofte et bredt spekter av spørsmål innenfor både privatretten (forholdet mellom private parter) og den offentlige rett (forholdet mellom individet og staten), herunder blant annet på menneskerettighetenes felt.

I disse komplekse sakene oppstår det ofte krevende prosessuelle spørsmål, blant annet om hvordan søksmålet bør anlegges. I enkelte saker kan gruppesøksmål være rett prosessform, men langt fra alltid. Våre erfarne advokater har god kompetanse på å organisere et klientfellesskap og å gjøre gode vurderinger med klientgruppen tidlig i saken, for å oppnå en hensiktsmessig, rettssikker og effektiv pådømmelse eller tvisteløsning. Vi har også bred erfaring med mekling både i og utenfor domstolsapparatet, en tvisteløsningsform som ofte kan være å foretrekke fremfor en langvarig domstolsprosess.

Kontaktpersoner

Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak