Trygderett

Vi hjelper deg med å fremme krav om alle typer trygdeytelser etter folketrygdloven.


Trygderett

Vi hjelper deg med å fremme krav om alle typer trygdeytelser etter folketrygdloven.

  • Sykepenger
  • Dagpenger i forbindelse med arbeidsledighet
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon
  • Andre krav

Vi bistår både i forbindelse med søknad om trygdeytelser til NAV, klage på avslag og anke til Trygderetten og omgjøring av vedtak.

Vi bistår også ved søksmål for de ordinære domstoler.

Trygderett