Trygderett


Kompetanse

Trygderett

Vi hjelper deg med å fremme krav om alle typer trygdeytelser etter folketrygdloven.

Vi bistår både i forbindelse med søknad om trygdeytelser til NAV, klage på avslag og anke til Trygderetten og omgjøring av vedtak. Vi bistår også ved søksmål for de ordinære domstoler.

  • Sykepenger
  • Dagpenger i forbindelse med arbeidsledighet
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon
  • Andre krav
Trygderett
Trygderett Kompetanse

Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak