Forsvarer


Kompetanse

Strafferett - Forsvarer

Forsvarer:

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig har lang erfaring med alle typer forsvareroppdrag. Vi bistår klienter i hele landet og yter bistand på flere fremmedspråk. Vi påtar oss også internasjonale straffesaker. Vi har også erfaring fra omfattende straffesaker, hvor sakens omfang og kompleksitet nødvendiggjør bruk av flere forsvarere.

Vår bistand:

  • Bistand ved pågripelse og eventuelt varetektsfengsling.
  • Bistand under avhør.
  • Forsvarer for tiltalt ved hovedforhandling.
  • Tilståelsesdom.
  • Vurdering av etterforskningsskritt.
  • Forsvareroppdrag for domstolene.
  • Erstatning etter strafforfølgning.

 

Avdelingsleder for vår forsvareravdeling er advokat Anis Andrei Kanbar.

Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak