Strafferett


Kompetanse

Strafferett

Våre advokater tar oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker. Vi bistår både på etterforskningsstadiet og om saken kommer til domstolen. Vi jobber aktivt og engasjert med saken din – uavhengig om du er mistenkt/siktet/tiltalt eller har vært utsatt for en straffbar handling. Vi passer på din rettssikkerhet og sørger at dine rettigheter blir ivaretatt. Hvis saken din går til domstolen gir vi deg tett oppfølging før og under rettssaken.

Strafferett
Strafferett - bistandsadvokat

Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak