Selskapsrett

Andersen & Bache-Wiig har lang erfaring med selskapsrettslige spørsmål.


Selskapsrett

Vi bistår innenfor et bredt spekter av oppdrag på selskapsrettens område, blant annet:

  • Opprettelse og registrering av selskaper, herunder AS, ANS, DA, NUF samt organisasjoner og foreninger.
  • Oppkjøp og salg av små og mellomstore bedrifter.
  • Selskapsendringer, herunder kapitalnedsettelse, inndeling i aksjeklasser, fusjon/fisjon etc.
  • Utarbeidelse av vedtekter, aksjonæravtaler, styreinstruks etc.
  • Arbeidsavtaler, innkjøpsavtaler, distribusjons- og agentavtaler, anbudsavtaler, etc.

Firmaet bistår også der små og mellomstore bedrifter har behov for juridisk kompetanse i sitt styre eller ifm. forhandlinger.

Selskapsrett