Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd

Andersen & Bache-Wiig har høy kompetanse på økonomiske oppgjør etter samlivsbrudd mellom både samboere og ektefeller, og bistår med tvisteløsning både i og utenfor domstolsapparatet.


Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd

Deling av verdier i felles bolig reiser ofte særlige spørsmål, og vi anbefaler at man tidlig tar kontakt med advokat ifm. et samlivsbrudd.

Vi bistår selvsagt også ifm. inngåelse av avtaler om økonomiske forhold mellom både samboere og ektefeller, for nettopp å unngå tvister om økonomiske spørsmål i fremtiden.

Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd