Naborett

Andersen & Bache-Wiig yter bistand i alle saker av naborettslig art, der naboers interesser kolliderer og/eller må avstemmes.


Naborett

Andersen & Bache-Wiig yter bistand i alle saker av naborettslig art, der naboers interesser kolliderer og/eller må avstemmes. Dette gjelder f.eks. tvister etter naboloven ("grannelova"), grannegjerdelova, sameieloven, eierseksjonsloven og borettslagsloven.

Vi kan bistå både i en tidlig fase for å unngå tvister, og ifm. konfliktløsning både utenfor og i domstolsapparatet.

Naborett