Fast eiendoms rettsforhold

Andersen & Bache-Wiig har lang erfaring med eiendomsrettslige saksforhold, og yter et bredt spekter av advokatbistand.


Fast eiendoms rettsforhold

Av de oppdrag vi påtar oss kan det blant annet nevnes tvister ved kjøp og salg av fast eiendom, fradeling av tomt, entreprisekontrakter, seksjonering og fradeling, samt husleiekontrakter.

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig samarbeider også med Prospekt Eiendom ifm. kjøp og salg av fast eiendom.

Fast eiendoms rettsforhold