Familie og arverett


Kompetanse

Arve- og skifterett

Flere av våre advokater har høy kompetanse på, og bred erfaring med, arverettslige spørsmål. Dette inkluderer blant annet:

  • Opprettelse av testament. Vi påser at de strenge formreglene blir ivaretatt, og vurderer konsekvensene av ulike testamentariske disposisjoner etter både arverettslige og familierettslige regler.
  • Rådgivning om arverettslige regler, herunder ved gaver, salg, uskifte, forholdet til særkullsbarn m.v.
  • Fordeling av arv i samsvar med arveloven og eventuelt testament.
  • Bistand i konflikter om arveoppgjør.

Vi kan bistå både én og flere arvinger, men har også lang erfaring med skifte av dødsbo på vegne av alle arvingene i et dødsbo, dersom arvingene er enige om dette.

Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd

Andersen & Bache-Wiig har høy kompetanse på økonomiske oppgjør etter samlivsbrudd mellom både samboere og ektefeller, og bistår med tvisteløsning både i og utenfor domstolsapparatet.

Deling av verdier i felles bolig reiser ofte særlige spørsmål, og vi anbefaler at man tidlig tar kontakt med advokat ifm. et samlivsbrudd. Vi bistår selvsagt også ifm. inngåelse av avtaler om økonomiske forhold mellom både samboere og ektefeller, for nettopp å unngå tvister om økonomiske spørsmål i fremtiden.

Avdelingsleder for familierett er Lars Marius Holm.

Arve Skifterett
Arve- og skifterett

Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak