Erstatningsrett

Våre advokater bistår også i saker om personskader og tingskader.


Erstatningsrett

På personskaderettens område gir vi bistand i de fleste sakstyper, herunder i saker om trafikkskader, yrkesskader, fritidsskader, trygdesaker samt saker om forsørgertap.

Vi fører også saker mot Norsk Pasientskadeerstatning i saker om pasientskader.

Vi jobber også som bistandsadvokater for fornærmede i straffesaker, blant annet i forbindelse med krav om erstatning og oppreisning som følge av lovbrudd (se Strafferett nedenfor).

Ta kontakt med en av våre advokater med kompetanse på erstatningsrett for en uforpliktende samtale om hva vi kan gjøre for deg.

Erstatningsrett