Boligrett


Kompetanse

Fast eiendoms rettsforhold

Andersen & Bache-Wiig har lang erfaring med eiendomsrettslige saksforhold, og yter et bredt spekter av advokatbistand.

Av de oppdrag vi påtar oss kan det blant annet nevnes tvister ved kjøp og salg av fast eiendom, fradeling av tomt, entreprisekontrakter, seksjonering og fradeling, samt husleiekontrakter. Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig samarbeider også med Prospekt Eiendom ifm. kjøp og salg av fast eiendom.

Naborett

Andersen & Bache-Wiig yter bistand i alle saker av naborettslig art, der naboers interesser kolliderer og/eller må avstemmes.

Dette gjelder f.eks. tvister etter naboloven («grannelova»), grannegjerdelova, sameieloven, eierseksjonsloven og borettslagsloven. Vi kan bistå både i en tidlig fase for å unngå tvister, og ifm. konfliktløsning både utenfor og i domstolsapparatet.

Avdelingsleder for boligrett er advokat Caroline A. Aastebøl.

Fast eiendoms rettsforhold
Fast eiendoms rettsforhold kompetanse

Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak