Barnevernsrett


Kompetanse

Barnevernsrett

Flere av våre advokater har omfattende erfaring og høy kompetanse med å bistå klienter i barnevernssaker.

Både foreldre, barn over 15 og besteforeldre har rett til advokat på ethvert trinn av saken. Vi kan bistå klienter på et tidlig stadium etter en bekymringsmelding, i undersøkelsesperioden og/eller når saken skal behandles for fylkesnemnd, tingrett og lagmannsrett. Dersom det blir fremmet en sak for fylkesnemnda, har du krav på gratis advokat. I andre tilfeller kan du ha krav på fritt rettsråd, noe vi kan bistå med å undersøke. Ta kontakt med en av våre barnevernsspesialiser for en uforpliktende samtale.

Både foreldre og barn har rett til egen advokat.

Avdelingsleder for barnevernssaker er advokat My Vuong.

barnevernsrett
barnevernsrett

Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak