Barnevernsrett


Kompetanse

Barnevernsrett

Flere av våre advokater har omfattende erfaring med å bistå klienter i barnevernssaker både på et tidlig stadium og i saker for fylkesnemndene og domstolene.

Både foreldre og barn har rett til egen advokat.

Barnevernsrett
Barnevernsrett

Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak