Barnerett


Kompetanse

Barnerett

Hos oss i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig vil du møte advokater med lang erfaring og høy kompetanse innenfor arbeid med mennesker i krevende situasjoner. Vi bistår når foreldrene er uenige om fordeling av foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og både ved gjennomføringen og omfanget av samværet. Vi forklarer innholdet i de ulike begrepene, og evner å se din situasjon og vil gi tydelig og forståelig juridisk rådgivning.

I barnesaker der det finnes tilknytninger til utlandet kan barnebortføring være en risikofaktor. Det arbeider advokater med erfaring og god kompetanse innenfor barnebortføring. Vi bistår med å vurdere om det faktisk foreligger en barnebortføring, og i så fall bistår vi med håndtering og prosessen ved inngripen fra myndighetene i det enkelte land. I noen saker er barnevernet involvert, det vil også kunne være behov for utreiseforbud eller å avgjøre farskap. Det kan være nyttig og viktig med advokatbistand i disse sakene. Våre advokater har god erfaring fra slike saker.

I tilfeller der foreldre går gjennom et samlivsbrudd, er det viktig at barna ivaretas på best mulig måte. Det er viktig å vite at barnet etter loven har rett til samvær med begge sine foreldre, og at foreldrene har et gjensidig ansvar for at samværsretten blir oppfylt. Det finnes unntak og i slike tilfeller vil det være en fordel med advokatbistand. Noen saker inneholder alvorlige bekymringer eller anklager. Våre advokater har bred erfaring i alle typer barnerettssaker, både der det er snakk om samværssabotasje, bekymringer vedrørende omsorgsevne, og ved særskilte omsorgsbehov hos barnet. Vi har lang erfaring med å bistå foreldre som selv har en diagnose og ved anklager om sykdom, rus, vold og psykisk helse. Vi har bred erfaring med betydningen av dette for foreldreansvar, bosted og samværet. Vi har også årelang erfaring som bistandsadvokater og forsvarsadvokater i tilgrensende saker. Vi bistår også skiftesaker ved samlivsbrudd. Det bemerkes at økonomiske forhold aldri kan begrunne et krav etter barneloven.

Av hensynet til barna er det best å unngå konflikt så vidt mulig. Våre advokater tilstreber å dempe konfliktsnivået og å hjelpe våre klienter uten at saken verserer for domstolen. Vi bistår blant annet med kommunikasjon med den andre forelderen, forhandlinger og med utforming av avtaler om foreldreansvar, samvær og fast bosted, både midlertidige og endelige avtaler. Vi opplever ofte at foreldre blir enige om en samværsavtale med bistand fra oss.

Noen saker må løses for retten, og som vår klient kan du være trygg på at advokaten har erfaring i å føre slike saker for retten. Vi legger vekt på god forståelse av faktum i din sak, vi følger med på rettsutviklingen, er åpne om hva som er risikofaktorene og er opptatt av å ivareta våre klienter i det som ofte kan være en emosjonelt krevende prosess. Vi vil sammen gjennomgå prosessrisikoen i saken.

Våre advokater påtar seg saker over hele landet. Du vil ha krav på rettshjelp for å få rådgivning og også bistand under sakførsel i domstolen dersom du fyller de økonomiske vilkårene. Ta gjerne kontakt for en kostnadsfri vurdering av din sak.

Avdelingsleder for barnerett er advokat Maria Theresia Thier.

Barne- og familierett
Barne- og familierett

Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak