Barne- og familierett


Kompetanse

Barne- og familierett

Andersen & Bache-Wiig yter bistand i alle saker innenfor barnerettens område, herunder i saker om foreldreansvar, daglig omsorg, og samvær, og i farskapssaker.

Våre advokater har lang erfaring med å representere en eller flere parter i barnerettssaker. Vi er alltid opptatt av å sikre løsninger som er fremtidsrettet og til det beste for barnet. Ta gjerne kontakt med en av våre barnerettsadvokater for en samtale om hva vi kan gjøre for deg.

Vi har også årelang erfaring som bistandsadvokater i tilgrensende saker.

Barne- og familierett
Barne- og familierett

Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak