Avtale- og kontraktsrett

Vi yter bistand ifm. opprettelse av nye kontrakter, tolkning og opphør av inngåtte kontrakter, og ved kontraktsmislighold.


Avtale- og kontraktsrett

Vi yter bistand ifm. opprettelse av nye kontrakter, tolkning og opphør av inngåtte kontrakter, og ved kontraktsmislighold. Vi har bred erfaring innen en rekke kontraktstyper, både mellom privatpersoner og profesjonelle parter. Dette er de vanligste avtaletypene vi jobber med:

  • Selskapsvedtekter
  • Aksjeoverdragelser
  • Aksjonæravtaler
  • Virksomhetsoverdragelse/salg av næringsvirksomhet
  • Pengekrav
  • Låneavtaler og gjeldsbrev

Avtale- og kontraktsrett