Arv- og skifterett

Flere av våre advokater har høy kompetanse på, og bred erfaring med, arverettslige spørsmål.


Arv- og skifterett

Flere av våre advokater har høy kompetanse på, og bred erfaring med, arverettslige spørsmål. Dette inkluderer blant annet:

  • Opprettelse av testament. Vi påser at de strenge formreglene blir ivaretatt, og vurderer konsekvensene av ulike testamentariske disposisjoner etter både arverettslige og familierettslige regler.
  • Rådgivning om arverettslige regler, herunder ved gaver, salg, uskifte, forholdet til særkullsbarn m.v.
  • Fordeling av arv i samsvar med arveloven og eventuelt testament.
  • Bistand i konflikter om arveoppgjør.

Vi kan bistå både én og flere arvinger, men har også lang erfaring med skifte av dødsbo på vegne av alle arvingene i et dødsbo, dersom arvingene er enige om dette.

Arv- og skifterett