Arbeidsrett og erstatningsrett


Kompetanse

Arbeidsrett

Andersen & Bache-Wiig har lang erfaring med tvisteløsning og annen bistand i arbeidslivet.

Foruten oppsigelses- og avskjedssaker bistår vi blant annet ifm. bemanning/inngåelse av arbeidskontrakter, nedbemanning, virksomhetsoverdragelse, og i tvister om lønn, feriepenger og andre arbeidsrelaterte ytelser. Vi representerer både arbeidstakere og arbeidsgiver.

Erstatningsrett

Våre advokater bistår også i saker om personskader og tingskader.

På personskaderettens område gir vi bistand i de fleste sakstyper, herunder i saker om trafikkskader, yrkesskader, fritidsskader, trygdesaker samt saker om forsørgertap. Vi fører også saker mot Norsk Pasientskadeerstatning i saker om pasientskader.

Vi jobber også som bistandsadvokater for fornærmede i straffesaker, blant annet i forbindelse med krav om erstatning og oppreisning som følge av lovbrudd (se Strafferett nedenfor).

Ta kontakt med en av våre advokater med kompetanse på erstatningsrett for en uforpliktende samtale om hva vi kan gjøre for deg.

Arbeidslivet
Arbeidsrett

Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak