Arbeidsrett

Andersen & Bache-Wiig har lang erfaring med tvisteløsning og annen bistand i arbeidslivet.


Arbeidsrett

Foruten oppsigelses- og avskjedssaker bistår vi blant annet ifm. bemanning/inngåelse av arbeidskontrakter, nedbemanning, virksomhetsoverdragelse, og i tvister om lønn, feriepenger og andre arbeidsrelaterte ytelser.

Vi representerer både arbeidstakere og arbeidsgiver.

Arbeidsrett