Testament for spansk eiendom


Kompetanse i Spania

Testament for spansk eiendom

I Spania må det alltid gjennomføres et hjelpeskifte dersom avdøde eide fast eiendom i Spania - dette er et skifte som må gjennomføres i tillegg til skiftet i Norge.

Testament for spansk eiendom

Dersom man har norsk statsborgerskap og bopel i Norge skal som hovedregelen norsk arvelov legges til grunn for selve arvefordelingen, mens selve arveavgiften og skifte skal skje etter spanske regler.

Selve skiftet foretas av Notaren i Spania hvilket innebærer at en spansk Notar skal foreta en arvefordeling etter norske arveregler. En spansk notar vil ikke ha oversikt over de norske reglene om selve arvefordelingen (herunder pliktdelsarv, ektefelle arv, slektens arverettigheter etc.).

Hovedargument for å opprette et testament er at man skaper klarhet i hvem som skal arve og, i de fleste tilfeller, vil det være enklere å gjennomføre arveskifte i Spania.

Dersom man ikke har opprettet testament vil skiftet skje iht. norsk arvelov og herunder kan man bli bedt om å dokumentere norsk arvelov.

I tillegg til å skape klarhet ved hjelpeskiftet, finnes det en annen viktig grunn for å opprette testament for spanske eiendeler. I Spania finnes det 17 forskjellige regioner, og hver region har eget regelverk for arveavgift. Ved å ta kontakt med oss vil vi gi dere rådgivning om hvilken arvefordeling vil spare deres arvinger mest arveavgift når de mottar arv i Spania.

Ja, testament opprettet via vårt kontor vil være et norsk testament som vil også ha gyldighet til å brukes ved dødsfall i Spania. Dette fordi våre testamenter opprettes på en måte som oppfyller både norske og spanske testamentsformkrav.

Selv om uskiftet bo ikke er en juridisk figur i Spania har vi mulighet til å tilpasse ditt testament til uskiftet bo dersom det er ønskelig.

Når vi utarbeider utkast av testament, jobber vi tett med deg/dere for å tilpasse resultatet til dere ønsker. Det er til slutt dere som bestemmer innholdet til testamentet, men vi vil gi dere råd som vil gjenspeile deres ønskede resultat.

Ta gjerne kontakt med oss via vårt kontaktskjema dersom du ønsker bistand eller har spørsmål knyttet til opprettelse av testament i Spania.

Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak