Oppløsning av sameie


Kompetanse i Spania

Oppløsning av sameie

Som oftest gjelder en slik sak et ektepar som har kjøpt fast eiendom med 50% andel hver, og som grunnet separasjon eller skilsmisse avgjør at en av dem skal overta det fulle eierskapet mot et vederlag.

Oppløsning av sameie

Det kan også være at en arving som er blitt ny eier etter et skifte “kjøper” medarvingenes rettigheter.

Som hovedregel skal erverver betale «skatt på dokumentert juridisk handling», AJD, på mellom 0,5 og 1,5 % av prisen som betales, og prisen bør samsvare med markedsverdien på nevnte andel. Prosentsatsen varierer fra region til region.

Dersom eiendommens markedsverdi ved overføringen er større enn verdien ved opprinnelig erverv, vil dette medføre at den «selgende» part vil få en gevinst som beskattes med 19 % skatt på denne gevinsten.

Dersom prisen er lavere enn markedsverdi, regnes dette som en skjult gaveoverføring på differansen, og dessuten en gevinst skjult bak en slik gave. Dette er forhold som erverver må skatte av.

Det er viktig å merke seg at betaling i kontanter må dokumenteres. Dette samme gjelder dersom betalingen gjøres som en overføring av pantegjeld. I motsatt fall kan dette falle inn under kategorien gaveoverføring, hvor avgiftsnivået er svært høyt.

Denne typen transaksjon medfører ikke plusvaliaskatt, ettersom det i virkeligheten ikke er en overføring av eiendommen, men en ny fordeling av andeler i eiendommen.

Det er viktig at en advokat med spesialkompetanse kontrollerer aktuelle verdier og foretar de relevante beregninger. Slik kan du oppnå en optimal beskatning.

Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak