Gaveoverføring av eiendom i Spania


Kompetanse i Spania

Gaveoverføring av eiendom i Spania

Det finnes flere grunner til hvorfor man ønsker å gi sin fritidseiendom til barna sine. Mange av våre klienter opplever at det med årene blir vanskelig å reise og holde eiendommen ved like, og det er en naturlig prosess å la neste generasjon overta både eiendom og pliktene som følger med.

Gaveoverføring av eiendom i Spania

I Norge har vi forskjellige figurer som man kan benytte seg av som forberedelser til generasjonsskifte, blant annet gave og forskudd på arv. I Spania er ofte den enkleste og gunstigste løsningen å gi fritidseiendommen i gave.

Gaveoverføringer i Spania må tinglyses i spansk eiendomsregister slik at ny eier blir rettmessig eier i det offentlige registeret. Dette krever at overdragelsen må dokumenteres via et offentlig dokument signert foran notar (et spansk skjøte). Vi kan utarbeide et utkast i samarbeid med spansk notar slik at dere har kontroll over hva som blir gjennomført via vårt arbeid.

I tillegg har vi mulighet til å opprette fullmakter til vårt samarbeidskontor slik at dere ikke trenger å reise til Spania. Vi håndterer dette på en smidig måte slik at dere trenger kun å forholde dere til oss i Oslo.

I Spania beskattes en slik gaveoverføring på forskjellige måter avhengig av hvor eiendommen befinner seg i landet. I de fleste regionene der nordmenn eier fritidseiendom i Spania, finnes det skattelettelser for gaver mellom slektninger, særlig mellom foreldre og barn. Mens noen regioner regulerer dette med et fribeløp/bunnfradrag som utgangspunkt (Valencia-regionen), opererer andre regioner med en bonifikasjon på skattebeløpet (Kanariøyene). Satsene og skattefordeler kan endre seg hvert år, og derfor er det viktig at den som bistår dere har kunnskap om dette.

Som spanske advokater og jurister vil vi sørge for at løsningen dere velger, vil være den rimeligste. Vi vil gi dere en vurdering av hva dette vil koste per dagens skattesatser i Spania, og vi kan komme med forskjellige løsninger som tilpasser seg deres familie og eierstruktur.

I tillegg til den statlige gaveavgiften kan eierskifte utløse det som vi kaller Plusvalia eller plusvaliasskatt. Dette er en lokal avgift som beskatter ethvert eierskifte. Man kan søke om fritak dersom man donerer i gave for en lavere verdi, men ellers kan plusvaliasskatt utgjøre en stor sum, som vil være avhengig av eiertid og spansk likningsverdi for tomten (valor catastral del suelo).

Man må også ta en helhetlig vurdering av gevinstbeskatning (både i Norge og Spania), slik at man har det store bildet av transaksjonen og har kontroll over mulig beskatning av gevinst for gavegiveren.

Dersom dere ønsker å se deres muligheter for et fremtidig generasjonsskifte som favner alle vinkler og spørsmål, anbefaler vi dere å ta kontakt med oss. Vi vil vurdere deres situasjon ut fra fakta i saken og foreslå ulike scenarioer som egner seg til den ønskede og endelige eierstrukturen. Ta gjerne kontakt nå for en uforpliktende samtale med en av våre advokater.

Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak