Etablering av selskap i Spania


Kompetanse i Spania

Etablering av selskap og eiendomstransakjoner via selskap

Det er ikke uvanlig at nordmenn har behov for å opprette et selskap i Spania. En slik vurdering reiser umiddelbart en rekke spørsmål.

Etablering av spank selskap med begrenset ansvar (S.L)

Trinn og forutsetninger ved etablering av et spansk SL (selskap med begrenset ansvar)

Det første som må avklares, er hva slags selskap man bør opprette. I Spania finnes det hovedsakelig to typer selskap: aksjeselskap (SL) og allmennaksjeselskap (SA). I begge tilfeller er aksjonærenes ansvar begrenset til aksjekapitalen. Hovedforskjellen mellom selskapstypene er:

1) Minimum aksjekapital: 3 000 € for SL (aksjeselskap) og 60 000 € for SA. (15 000 € må innbetales ved etablering).

2) Omsetning av aksjer: I et SL har aksjonærer forkjøpsrett når en annen aksjonær ønsker å selge sin andel, når aksjekapitalen skal økes, etc. Når det gjelder SA, kan aksjene kjøpes og selges fritt, og selvfølgelig børsnoteres.

I de fleste tilfeller av praktisk art, som f.eks. ved kjøp av eiendom for utleie, drift av virksomhet, eller ut fra skattemessige formål, anbefaler vi våre klienter å etablere et SL.

For å opprette et aksjeselskap i Spania må man følge 11 trinn, i tillegg til å oppfylle 4 grunnleggende forutsetninger. Det kan bli en langtrukken og svært innviklet prosess om man ikke har inngående kunnskap om emnet. Vi har derfor skrevet denne korte artikkelen for å gi deg en viss oversikt over fremgangsmåten ved etablering av et SL.

Trinn ved etablering av aksjeselskap

De nødvendige trinn for å etablere et aksjeselskap er:

 1. Gi en fullmakt til din representant i Spania
 2. Bestille bekreftelse på foretaksnavn fra det sentrale merkantilregisteret
 3. Innbetale aksjekapitalen (minimum € 3000) på en bankkonto i selskapets navn
 4. Forberede vedtektene, som skal regulere selskapets struktur og interne virksomhet
 5. Signere stiftelsesdokument foran Notar (alle stiftere, ved fullmakt)
 6. Søke skattemyndighetene om foreløpig NIF (org.nr.)
 7. Betale skatt (skatt på selskapsoperasjoner) – for tiden unntatt
 8. Registrere stiftelsesdokumentet i det tilhørende handelsregisteret
 9. Etter at registreringsbekreftelse er hentet: søke om endelig NIF (org.nr)
 10. Søke om registrering av virksomheten (økonomisk aktivitet) i skatteetaten
 11. Legalisere selskapets offisielle bøker i merkantilregisteret (protokoller og aksjeeierbok)
Spanske Selskaper

Merk at alle aksjeeiere og selskapets ledelse må ha DNI eller NIE (spansk skattenummer). En juridisk person må har NIF (org.nr.).

Vi bistår deg gjerne. Ta gjerne kontakt dersom du vil ha mer informasjon samt tilbud for vår bistand.

Etablering av selskap i Spania

Etablering av selskap i Spania
Etablering av selskap i Spania

Tingsinnskudd og overføring av eiendom

Fra/til spank eller utenlandsk selskap. En overføring av eiendom fra en aksjonær til et selskap, mot aksjer i selskapet, kan være en transaksjon fritatt for skatt, eller beskattes med AJD-skatt, som hovedsakelig er på 1,5% eller lavere.

Det er viktig å understreke at dersom det er tatt opp lån med pant i eiendommen, skal det betales transaksjonsskatt, som har en høyere sats. I noen tilfeller kan det derfor anbefales å planlegge transaksjonen på en slik måte at eiendommen overføres fri for panteheftelse.

Merk at verdien som deklareres må være minst like høy som markedsverdien, og at dette kan medføre gevinstskatt på 19% for den «selgende» part, dersom eiendommen overføres for en verdi høyere enn ervervsverdien.

Transaksjonen kan også medføre kommunal plusvaliaskatt.

Som hovedregel er slike transaksjoner komplekse, og kan kreve tilpasning av aksjonæravtaler og en rekke juridiske prosesser underveis og frem til tinglysning. Det er derfor tilrådelig å be om bistand fra en profesjonell rådgiver.

Når man fører en eiendom ut av et selskap og over på aksjonærer via nedsetting av aksjekapitalen, kan transaksjonen medføre merverdiavgift dersom eiendommen er involvert i økonomisk aktivitet, skatt på selskapstranskaksjoner på gjennomsnittlig 1%, avhengig av region, og formuesskatt.

Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak