Arveplanlegging i Spania


Kompetanse i Spania

Arveplanlegging i Spania

Fordeling av arv i Spania og behandling av arveavgift kan være krevende å håndtere ved dødsfall. Det er derfor veldig viktig at man forbereder seg ved å planlegge arvefordelingen i tråd med nåværende arveavgift regelverk i Spania.

Arveplanlegging i Spania

Det finnes 17 forskjellige regioner i Spania, og hvert region har eget regelverk som regulerer arveavgift i Spania.

Vi kan studere saken dere slik at vi ser om ønsket arvefordeling vil være gunstig i fremtiden, eller om det er nødvendig å opprette testament (link til side om Testament for spansk eiendom).

Dere er velkommen til å ta kontakt med oss for en vurdering av deres nåværende arveplanlegging og forslag til bedre alternativer som vil både passe til deres ønsket arvefordeling samt spare kostnader knyttet til arveavgift og arvefordelingen for deres arvinger.

Arveforskudd, gaver og opprettelse av testament er eksempler på arveplanlegging.

I mange tilfeller kan man spare betydelige beløp i arveavgift ved en fornuftig arveplanlegging. Arveplanlegging behøver ikke å være en kostbar affære, og man kan lett spare betydelige beløp.

Vi har oppsummert håndtering av regelverket knyttet til arveavgift i Spania i følgende liste, trykk på regionen for å vite mer om arveavgiftshåndtering i regionen for nåværende år.

Arveavgiftshåndtering i regionen for nåværende år

Andalucia er inndelt i 8 provinser: Almeria, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga og Sevilla

Andalucia operer med et totalunntak for arveavgift for en avgrenset gruppe arvinger ved oppfyllelse av visse vilkår.

Totalunntak fra arveavgiften for arvinger som oppfyller følgende vilkår:

  • Arvinger innenfor Gruppe I og II. Dette omfatter bl.a. ektefelle og livsarving.
  • Arveavgiftsgrunnlaget (base imponible) er lavere enn 1.000.000 euro.
  • Arvingens tidligere formue overstiger ikke 402.678 euro.
  • Bonificacion/bonus for 99% for arvinger i gruppe I og II.

Balearene består av øygruppen Menorca, Mallorca, Ibiza og Formentera.

Balearene opererer med bunnfradrag og bonificación.

1. Bunnfradrag:

Bunnfradrag for arvegruppe I som er livsarvinger yngre enn 21 år. Fradrag: 25.000 euro og i tillegg 6250 euro pr år arvingen er yngre enn 21 år begrenset til 50.000 euro.

Bunnfradrag for arvegruppe II som er livsarvinger eldre enn 21 år og ektefelle. Fradrag: 25.000 euro.

2. Bonificación – prosentvis reduksjon i selve arveavgiften:

Bonificación for livsarvinger yngre enn 21 år (gruppe I): 99 %.

For arvingene i grupper I og II er satsen på arveavgift 1% hvis arvet verdi er mellom 0 og 700 000 euro.

Kanariøyene består av Gran Canaria, La Palma, Tenerife og Lanzarote.

Kanariøyene opererer med bunnfradrag og bonificación.

1. Bunnfradrag

Bunnfradrag for gruppe I som er livsarvinger yngre enn 21 år. Fradrag 100 %, men fradragsretten er beregnet oppad ut i fra alder, avgrenset til et beløp også basert på alder.

Bunnfradrag for Gruppe II som er livsarvinger over 21 år og ektefeller: Fradrag ektefeller: 40.400 euro mens Fradrag barn: 23.125 euro.

Bunnfradrag grunnet alder: 125.000 euro for personer over 75 år.

2. Bonificación -prosentvis reduksjon i selve arveavgiften:

Bonificación for arvinger i grupper I: 99,9%.

Grupper II og III: 99,9% oppad 55 000 euro i bonifikasjon. Resterende bonifiseres basert på skala, fra 90 til 10%.

Valencia er inndelt i 3 provinser: Castellón, Valencia og Alicante.

Særlovgivningen i Valencia operer med bunnfradrag og bonificación.

1. Bunnfradrag:

Arvegruppe I:

Bunnfradrag på 100.000 euro for livsarving yngre enn 21 år og et tillegg på 8000 euro for hvert år under 21 år, men med maksfradrag (156.000 euro).

Arvegruppe II:

Bunnfradrag for ektefeller og livsarvinger over 21 år: 100.000 euro .

2. Bonificación:

Arvinger i gruppe I får 75% fradrag og arvinger i gruppe II får 50% fradrag i beregnet arveavgift.

Betingelse: Arvingens tidligere formue overstiger ikke 390.657,87 euro.

Catalonia består av provinsene Barcelona, Lleida, Girona og Tarragona.

I Catalonia opereres det med bunnfradrag og bonificación.

1. Bunnfradrag:

Arvegruppe I: Barn yngre enn 21 år 100.000 euro og i tillegg 12.000 per år arvingen er yngre enn 21 år, begrenset til 196.000 euro.

Arvegruppe II: Ektefeller og barn eldre enn 21 år: 100.000 euro .

2. Bonificación:

I tillegg opereres det med en bonificación som begynner på 99% for arvinger i grupper I og II (unntatt ektefellen), og reduseres avhengig av formuen som skal arves.

Murcia består av Murciaprovinsen.

1. Bunnfradrag

Gruppe 1: Statlig bunnfradrag for barn yngre enn 21 år, 15.956,87 euro pluss 3.990,72 euro per år arvingen er yngre enn 21 år, begrenset til 47.858,59 euro.

Gruppe II: Ektefeller og barn eldre enn 21 år: 15.956,87 euro

2. Bonificación:

Arvegruppe I: Barn yngre enn 21 år, 99%.

Arvegruppe II: Ektefeller og barn eldre enn 21 år, 99%.

Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak