Arv i Spania


Kompetanse i Spania

Arv i Spania

Dersom en person som eier en eiendom i Spania dør, må eiendommen skiftes til arvingene i Spania før eiendommen kan selges eller eventuelt overtas av én eller flere av arvingene.

Arv i Spania

Som regel vil det være arveretten i det landet der avdøde hadde fast bopel som avgjør hvordan verdiene skal fordeles. Men det er spanske regler som styrer hvordan skiftet skjer, og det spanske systemet er veldig annerledes fra det norske.

Dersom avdøde hadde fast bopel i Spania, kaller vi dette arveskifte.Dersom avdøde hadde fast bopel i Norge, kaller vi dette hjelpeskifte.

Uansett hva skiftesituasjonen måtte være, kan vi i Andersen & Bache-Wiig bistå deg med alle sider av det spanske skiftet, blant annet:

 • Innhenting av dokumentasjon og beregning av avgifter knyttet til arv,
 • Undersøkelser av eiendommen i forskjellige offentlige registre i Spania, og,
 • Utforming av utkast til spansk skifteattest via spansk notar.

Dersom en person som eier eiendom i Spania dør, må eiendelene til avdøde skiftes til arvingene. Med noen få viktige nyanser vil prosessen være den sammen uansett om det er norsk eller spansk arverett.

Arveskifte i Spania

I den innledende fasen er det nødvendig å få en rekke dokumenter på plass.

 • Oppdragsbekreftelse fra advokaten oversendes.
 • Skjema med informasjon til advokaten vil bli oversendt og må fylles ut. Dette er viktig informasjon og detaljer som vi trenger for å bistå i saken.
 • All nødvendig dokumentasjon som dødsattest, testament, bekreftelse på arvinger etc. må oversendes. Dokumenter må påføres apostille og oversettes
 • Det må opprettes fullmakter. Vi vil oversende fullmakter pr email med instruks for hvordan fullmaktene skal undertegnes.
 • Ved mottagelse av fullmakter vil vi innsende søknad om NIE nummer. NIE nummer er et ID nummer i Spania og dette nummeret er nødvendig for å tinglyse arveskiftet.
 • Formuen i Spania må kartlegges. All formue og gjeld må spesifiseres i skifteattesten. Dersom du ønsker en due diligence på boligen eller nærmere undersøkelser av evt. gjeld, kreditorer ber vi deg gi oss en skriftlig instruks om dette.
 • Verdien på evt. bolig eller annen formue må fastsettes.
 • Arveavgiften må beregnes.
 • Utkast til skifteattest oversendes Notaren.
 • Et estimat over avgifter tilknyttet arveskifte vil bli oversendt. Det er en forutsetning at arveavgift og andre avgifter som påløper er overført til Spania før skifteattest utstedes.
 • Notaren utsteder selve skifteattesten. Straks attesten er utstedt skal det betales arveavgift og andre avgifter tilknyttet arveskifte.
 • Fra og med den datoen Notaren utsteder skifteattesten er arvingen/e eier av evt. bolig og annen formue og gjeld i Spania. Det er følgelig viktig at en forsikring for boligen er trådt i kraft.
 • Deretter sendes skifteattesten til tinglysning i eiendomsregisteret i Spania. Eiendomsregisteret bruker vanligvis 6 mnd på tinglysningen av arvinger som nye eiere av en bolig.

Vi vil sende skifteattesten i retur straks vi mottar den fra eiendomsregisteret.

I denne siste delen opprettes konto for arvinger. Dersom ønskelig kan vann, strøm etc. legges inn på avtalegiro.

Prosessen med arveskifte tar vanligvis fra 3 -6 mnd. Arveavgiften skal innbetales innen 6 mnd. I motsatt fall påløper forsinkelsesrenter og etter ett år forsinkelsesrenter og bøter.

Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak