Chúng tôi có thể phục vụ bạn bằng tiếng Trung và tiếng Việt.

Liên hệ: My Vuong.

HAI ĐỨA BÉ ĐƯƠC TRẢ LẠI CHO CHA MẸ SAU SỰ VIÊC BỊ DI CHUYỂN KHẨN CẤP

HAI ĐỨA BÉ ĐƯƠC TRẢ LẠI CHO CHA MẸ SAU SỰ VIÊC BỊ DI CHUYỂN KHẨN CẤP

Hội Đồng Tĩnh Trondheim đã thông qua nghị quyết vào ngày 14.06 về việc trả lại hai đứa bé cho cha mẹ chúng sau khi văn phòng bảo vệ trẻ em đã di chuyển khẩn cấp chúng vì họ cho rằng hai đứa đã bị hành hung.

Điều này hội đồng tĩnh kết luận cho rằng vấn đề này là một hình thức sung đột thông thường xảy ra trong gia đình. Tuy nhiên Hội Đồng Tĩnh quyết định bác bỏ nghị quyết của văn phòng bảo vệ trẻ em và cho rằng cha mẹ của chúng đã được hợp tác, đặc phương kế hướng dẩn và giúp đở họ.

Trong một nghị quyết di chuyển cấp bách này sẽ không đựơc kếu dài hơn là cần thiết và trong trường hợp này đã xác định hai đứa bé không bị tổn thương khi giao trả lại cho cha me chúng, đồng thời họ cũng đã được giúp đở và can thiệp. Hai đứa bé đã được trả về với cha mẹ sau khi Hôi Đồng Tĩnh bác bỏ nghị quyết của văn phòng bảo vệ trể em.

Văn phòng bảo vệ trẻ em có thể áp dụng theo điều luật 4-6 (trang khác) am hiểu và phán quyết về việc di chuyển cấp bách này nếu họ dẫn chứng cho rằng đứa bé bị hành hung ở tại nhà.Ho có thể đón đứa bé ở vườn trẻ, trường học mà không cần cảnh báo và đứa bé sẽ đựơc đưa đến nơi an toàn. Điều này là một gánh nặng cho những người liên quan đến sự kiện. Sự việc này có thể giãi quyết bằng hình thức hướng dẫn và hổ trợ của luật pháp.

Cha mẹ không đồng . về việc di chuyển cấp bách này và nếu không được giải quyết thoả đáng thì vấn đề có thể khiếu nại lên Hội Đồng Tĩnh và thời hạn một tuần lễ để giải quyết cho sự việc này.

Luật sư bảo vệ được chính phủ giúp đở.

Cha me đã được hổ trợ bởi luật sư My Vương.

Del dette innlegget

Facebook Twitter LinkedIn

Advarsel! Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og lignende teknologier.

Hvis du ikke endrer nettleserinnstillingene, godtar du bruken av dem. Lær mer

Jeg aksepterer