2 advokater søkes

2 advokater søkes

Firmaet ble etablert i 1984. Vi er i dag 12 advokater. Vi tilbyr advokatbistand av høy kvalitet med klientens behov og interesser i fokus på alle trinn i rådgivningen, både i og utenfor tvisteprosess. Høy etisk standard i vårt arbeid står sentralt i alt vi foretar oss. Vi dekker de fleste områder innen både sivilretten og strafferetten der privatpersoner og selskaper har behov for advokatbistand.