Prosessen ved kjøp av bolig i Spania

Prosessen ved kjøp av bolig i Spania

I denne serien artikler er vårt formål å gi leseren et overblikk over kjøpsprosessen i Spania, deriblant dens teknisk-juridiske aspekter, på en lett forståelig måte. Hvilke kontrakter må jeg signere for å kjøpe en bolig, og hvorfor?

Vanligvis (selv om dette avhenger av hvilken region boligen ligger i; det kan være ulikheter) signerer kjøperen tre kontrakter i løpet av kjøpsprosessen: to av privat karakter og én offentlig:

Reservasjonskontrakt

Formålet med denne kontrakten er kun å trekke boligen fra markedet i en kort periode, til det er signert en privat kontrakt nummer to. Hvorfor eksisterer denne praksisen? Hovedårsaken er at megler som regel ikke har en eksklusiv avtale om salg av boligen. Det vil si at det er flere meglere som har samme bolig for salg (kanskje til og med til forskjellig pris).

Dessuten kan det hende at megleren som har funnet boligen til kjøperen, verken har kjennskap til eller har snakket med selger, men har kontakt med en annen megler som da er i kontakt med selger. For å vise at kjøper er seriøs, slik at boligen trekkes fra markedet, bes det derfor om at kjøper innbetaler et reservasjonsbeløp. Dette beløpet er som regel på mellom 3000 og 6000 euro. Vanligvis blir kjøper bedt om å betale der og da, med bankkort, og samtidig signere reservasjonsdokumentet.

I utallige tilfeller er situasjonen den at dette dokumentet er betinget av at selger gir sin godkjenning, eller at dokumentet signeres av megler, på selgers vegne. Dette gir følgende spørsmål: Dersom kontrakten ikke er signert av selger eller selgers representant, er den da gyldig? Muligens ikke. Dersom megler signerer kontrakten, er den bindende for selger? Bare dersom selger har gitt megler fullmakt til å signere denne typen dokumenter på vegne av selger, og bare i det omfang fullmakten dekker (pris, tidsrom, etc.) Dersom kontrakten ikke spesifiserer dette forhold, hvilke konsekvenser får det? Dersom reservasjonskontrakten ikke sier annet, skal kontrakten forstås som en «arras confirmatorias». En slik kontrakt har som vilkår at dersom kjøper trekker seg, mister kjøper reservasjonsbeløpet, mens dersom selger trekker seg, er den eneste konsekvensen at selger er forpliktet til å betale tilbake mottatt reservasjonsbeløp.

Vårt råd: Forhør deg med din advokat før du signerer ethvert dokument som er bindende for deg, og dersom dette ikke er mulig, be om å få betale inn beløpet til din representants klientkonto. Det kan være at boligen er svært ettertraktet og at det er andre interessenter, men risikoen for å miste boligen ved å utsette betalingen i 24 eller 48 timer oppveier etter vår mening ikke risikoen ved å signere et dokument som binder deg til en serie forpliktelser iht en utenlandsk lovgivning, og som gjør at du må betale penger til en person som du antagelig ikke har noen referanser til.

Del dette innlegget

Facebook Twitter LinkedIn

Advarsel! Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og lignende teknologier.

Hvis du ikke endrer nettleserinnstillingene, godtar du bruken av dem. Lær mer

Jeg aksepterer