To barn tilbakeført etter akuttplassering

To barn tilbakeført etter akuttplassering

Fylkesnemnda i Trondheim fattet den 14 .juni vedtak om at to barn skulle tilbakeføres til sine foreldre etter at barneverntjenesten hadde akuttplassert barna som følge av voldspåstander.

Det ble i fylkesnemndas vedtak konkludert med at det var sannsynlig at en form for voldsbruk hadde funnet sted i hjemmet. Likevel bestemte fylkesnemnda å oppheve kommunens vedtak da foreldrene ble ansett som samarbeidsvillige og åpne for råd og veiledning.

Et akuttvedtak skal ikke opprettholdes lenger enn nødvendig, og i denne saken ble det vurdert at barna ikke ville bli skadelidende ved en tilbakeføring da situasjonen kunne avhjelpes med mindre inngripende tiltak. Barna flyttet tilbake til sine foreldre dagen etter at fylkesnemnda opphevet vedtaket.

Barneverntjenesten kan etter barnevernloven § 4-6 annet ledd fatte vedtak om akuttplassering dersom de mener barnet kan bli vesentlig skadelidende ved å forbli hjemmet. Barn kan bli hentet ut av barnehage og skole uten forvarsel og bli plassert i beredskapshjem. Dette er en enorm belastning for de involverte, og det kan være avgjørende for sakens utfall at det gis råd og juridisk bistand i prosessen.

Er foreldrene uenig i at vilkåret for akuttplassering er oppfylt kan akuttvedtaket klages inn for fylkesnemnda som deretter har frist på èn uke til å behandle og fatte vedtak i saken.

Advokatbistand dekkes av det offentlige.

Foreldrene ble bistått av advokat My Vuong.

Del dette innlegget

Facebook Twitter LinkedIn

Advarsel! Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og lignende teknologier.

Hvis du ikke endrer nettleserinnstillingene, godtar du bruken av dem. Lær mer

Jeg aksepterer