Hva betyr barnets mening i en barnefordelingssak?

Besteforeldrenes rett til samvær etter omsorgsovertakelse

Det tidligere redegjort for barns rett til samvær med sine foreldre. Men hva med besteforeldrenes rett til å ha kontakt med sine barnebarn?

Barnevernloven § 4-19 fjerde ledd bokstav b sier at «slektninger og andre som barnet har nær tilknytning til, kan kreve partsstatus dersom det er fastsatt et «svært begrenset» samvær mellom foreldrene og barnet».

Men hva er et «svært begrenset samvær?» Tidligere har rettspraksis fastslått at 2-3 samvær i året er begrenset samvær. Men i lys av de nyere dommene som referert til ovenfor, har det skjedd store endringer.

I en nylig avsagt avgjørelse fra Høyesterett, HR-2021-1437-A, konkluderes det med at samvær med foreldre som har samvær med barn seks ganger i året, er et begrenset samværsomfang. Med andre ord, kan besteforeldre få krevd å få fastsatt samvær med barnebarn dersom samværet er seks ganger i året eller mindre.

Del dette innlegget

Facebook Twitter LinkedIn

Advarsel! Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og lignende teknologier.

Hvis du ikke endrer nettleserinnstillingene, godtar du bruken av dem. Lær mer

Jeg aksepterer