RETTSLIG PRØVING AV KARANTENEHOTELLORDNINGEN

RETTSLIG PRØVING AV KARANTENEHOTELLORDNINGEN

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig har mottatt mange henvendelser fra mennesker som rammes hardt av ordningen med karantenehotell for reisende, spesielt fra personer som jobber i Norge, men har familien sin i et annet land.

En del av disse har dannet en gruppe som er villige til å betale for en rettssak mot staten, for å prøve om ordnigen er lovlig, og i tråd med Grunnloven og menneskerettighetene. Gruppen er forberedt på å gå til sak om det blir nødvendig, men håper å nå frem gjennom dialog med myndighetene. Det ble sendt et brev til regjeringen i går. Personer i gruppen ønkser ikke offentlig eksponering, slik at all kontakt med media må gå via vårt kontor.

Karantenehotell reiser prinsipelle spørsmål om hvilke krav som skal stilles til begrunnelse og forholdsmessgihet når smitteverntiltak iverksettes. Vår vurdering er at ordningen strider mot krav til begrunnelse, nødvendighet og forholdsmessighet, som både følger av smittevernloven, menneskerettighetene og internasjonale forpliktelser etter EØS-avtalen og International Health Regulations.

- Det er et stort behov for en skikkelig rettslig vurdering av karantenehotell, sier advokat Lina Smorr, som representerer gruppen. Vi har sendt et brev til Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet i dag, hvor vi setter fokus på særlig relevante rettslige problemstillinger.

Advokatforeningen og flere andre jurister har i høringsrundene og ellers uttalt liknende sysnpunkter.

- Vi håper at brevet vil bidra til større bevissthet hos myndighetene rundt behovet for avveining av smitteverntiltak mot de inngrep i grunnleggende menneskerettigheter som tiltakene forårsaker. Vi har også tro på at myndighetene vil se på brevet som en invitasjon til konstruktiv dialog, slik at nødvendige justeringer kan gjøres raskt og sikre at smitteverntiltak fremstår som velbegrunnede, målrettede og forholdsmessige, noe som vil øke oppslutningen blant befolkningen, sier advokat Smorr videre.

Betaling for karantenehotell er ulovlig

Norge har sluttet seg til WHOs avtale «International Health Regulation» og gjennomført den i norsk rett gjennom IHR-forskriften. Der står det at smitteverntiltak i form av isolasjon og karantene for reisende skal være gratis.

- Vi mener at Norge har handlet i strid med sine internasjonale forpliktelser, når personer som plikter å oppholde seg på karantenehotell må betale en egenandel, sier advokat Smorr. Vi anmoder derfor myndighetene om å endre på dette og lage en ordning slik at de som allerede har betalt for opphold på karantenehotell kan få tilbakebetalt utgiftene.

Inngipende tiltak uten tilstrekkelig vurdering av menneskerettighetene

- Karantenehotellordningen er nok et eksempel på inngripende smitteverntiltak som blir regulert i forskrift, uten tilstrekkelig utredning og begrunnelse. Forholdet til folkeretten og menneskerettigheter synes ikke å bli tilstrekkelig vurdert.

- Det ble gjort en forholdsmessighetsvurdering da ordningen opprinnelig ble innført, men da var det bare snakk om karantenehotell for personer som ikke hadde annet egnet sted hvor de kunne være i karantene, typisk arbeidstakere bosatt i brakker. Når ordningen ble utvidet til at den i praksis gjaldt for alle reisende, med noen helt få unntak, ble det ikke foretatt en fornyet forholdsmessighetsvurdering så vidt vi kan se. Det har medført at enkeltpersoner rammes urimelig hardt av ordningen, uten at inngrepene er tilstrekkelig begrunnet.

- Vi ser gang på gang at smitteverntiltak begrunnes utelukkende på generelt grunnlag med henvisning til økende smitte, risiko for import av nye mutasjoner osv., uten at disse vurderingene veies mot de inngrep og ulemper smitteverntiltakene representerer. Det må forventes mye mer 14 måneder ut i pandemien, og når situasjonen ikke lenger kan anses som uoversiktlig eller akutt, spesielt ikke når en er godt i gang med vaksinering og lettelser i samfunnet ellers.

- Når lettelser skal vurderes, bør de mest inngripende tiltakene lempes først. Det er stor forskjell på å ta en øl på en bar og det å kunne reise til hjemlandet for å se barna sine etter flere måneder, uten å måtte interneres på karantenehotell i 10 dager og betale 5000 kr for det i tillegg.

Gifte diskrimineres i forhold til skilte og besteforeldre får ikke se barnebarna

Det gjelder et unntak fra karantenehotell for foreldre som skal ha samvær med barn. Dette unntaket gjelder bare skilte foreldre, og ikke familier der en av foreldrene pendler, eller bor midlertidig i et annet land.

- Det er helt urimelig, og diskriminerende, at unntak fra karanteneplikt for samvær med barn kun gjelder for skilte foreldre. Det betyr at barn med foreldre som ikke er skilt ikke har samme rett til samvær med begge foreldrene som barn med skilte foreldre. Her har myndighetene ikke sett på barnas beste, sier advokat Smorr. Vi hører om besteforeldre som ikke får besøkt barnebarna sine i utlandet fordi de ved retur må tilbringe inntil 10 dager på karantenehotell og betale for dette selv. Det fremstår som særlig urimelig når besteforeldrene er blitt vaksinert.

- Mange av de som kontakter oss forteller at de er redde for å bli smittet på karantenehotell, for der er de i kontakt med mange flere mennesker enn de er ved karantene hjemme. Folk sliter med å forstå den smittevernfaglige begrunnelsen for hvorfor det er bedre å samle mange mennesker på ett sted, når de har et hjem hvor de trygt kan være i karantene.

- Et annet problem er at mange er usikre på om deres reise til utlandet vil anses som en nødvendig reise eller ikke. Er det nødvendig å reise til en begravelse, besøke et sykt familiemedlem eller delta i en familiebegivenhet? Folk kvier seg for å reise i frykt for å bli internert på karantenehotell etter retur.

For ytterligere opplysninger kontakt Advokat Lina K. Smorr

Mobil: 95260580
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Gruppe på facebook for medlemmer som støtter den juridiske bistanden og eventuelt søksmål: https://www.facebook.com/groups/2882271758651800/
Spleis i anledning saken: https://www.spleis.no/project/174954?fbclid=IwAR2EtnAGVc2VhncBUzFEiLr-uvUw3Ar8TKJT2fR2S83hgQC9VgAHipdhn-A
Opprop mot karantenehotellordningen signert av over 12 000 mennesker: https://www.opprop.net/nei_til_karantenehotell_ordning

Del dette innlegget

Facebook Twitter LinkedIn

Advarsel! Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og lignende teknologier.

Hvis du ikke endrer nettleserinnstillingene, godtar du bruken av dem. Lær mer

Jeg aksepterer