11-åring fikk bli hjemme hos far

11-åring fikk bli hjemme hos far

Barneverntjenesten akuttplasserte et barn etter bekymringer knyttet til rusproblemer hos far som var aleneforsørger.

Far, representert ved vårt firma,benektet anklagene, men gikk med på en midlertidig frivillig plassering i en kort periode slik at barneverntjenesten fikk undersøkt saken. Etter seks uker, fastholdt barneverntjenesten sine bekymringer og begjærte omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12.

Etter behandling i fylkesnemnda blegutten tilbakeført til far da det fantes flere aktuelle tiltak som tilsa at omsorgsovertakelse var et unødvendig inngrep, herunder uanmeldte rusprøver og besøk samt besøkshjem for gutten.

Det ble i saken i tillegg lagt vekt på at gutten hadde en spesiell sterk tilknytning til sin far, og at belastningen barnet ville bli påført ved å flytte i et fosterhjem ville være er større enn om barnet fikk flytte hjem til far, særlig når det kunne settes inn hjelpetiltak.

Del dette innlegget

Facebook Twitter LinkedIn

Advarsel! Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og lignende teknologier.

Hvis du ikke endrer nettleserinnstillingene, godtar du bruken av dem. Lær mer

Jeg aksepterer